Prevalentie en vitamine B12 tekort

Ondanks de toegenomen aandacht voor vitamine B12 deficiëntie in de Nederlandse gezondheidszorg, ontbreken er nog altijd landelijke cijfers over de incidentie en prevalentie van vitamine B12 deficiëntie in Nederland. Alleen Van Asselt bracht de prevalentie onder ouderen in beeld (Van Asselt et al., 1998).

Buiten de Nederlandse grenzen is veel meer onderzoek gedaan naar de omvang van vitamine B12 deficiëntie. In 2008 rapporteerde de WHO dat we mogelijk te maken hebben met een wereldwijd probleem in de volksgezondheid (McLean, 2008). In de buitenlandse onderzoeken wordt unaniem geconcludeerd dat de prevalentie van vitamine B12 tekort hoger ligt dan men altijd aannam.

In de Framingham Offspring B12 Study naar de prevalentie van vitamine B12 tekort (Tucker et al., 2000), wordt gesproken over een plasmawaarde van <185 pmol/L bij 17 % van de bevolking. Van de populatie heeft 39% een waarde van <258 pmol/L en 9 % een waarde van < 148 pmol/L. Deze cijfers worden gestaafd door een recent rapport van de Engelse NHS (Hunt, Harrington, & Robinson, 2014). Uit de studies blijkt ook dat vitamine B12 tekort niet alleen onder ouderen voorkomt, maar ook onder jongeren.