Vitamine B12 (Cobalamine) deficiëntie

B12 deficientie is een ernstige aandoening en die onbehandeld kan leiden tot invaliditeit en de dood. Omdat B12 betrokken is bij o.a. de vorming van DNA, de aanmaak bloedlichaampjes en een gezond zenuwstelsel, zijn de klachten uiteindelijk ernstig en divers. Nog steeds sterven mensen onnodig aan een B12 of folaat deficientie (CBS, feb 2016).

Hoe vaak komt het voor?

In de Framingham Offspring B12 Study werd naar de prevalentie gekeken van vitamine B12 tekort (Tucker et al., 2000). Hier wordt gesproken over een tekort bij 17 % van de bevolking, waarbij de plasmawaarde <185 pmol/L is. Van die populatie heeft 39% een waarde van <258 pmol/L en 9 % een waarde van < 148 pmol/L. Deze cijfers worden gestaafd door een recent rapport van de Engelse NHS (Hunt, Harrington, & Robinson, 2014). 

Bij ouderen kan het tekort oplopen bij 20 tot 35% (in verpleeghuizen) van de populatie.

Kinderen

Uit de studies blijkt ook dat vitamine B12 tekort niet alleen onder ouderen voorkomt, maar ook bij een jongere populatie, zelfs bij kinderen.