Veilige zorg houdt in

  • werken vanuit teamverband, met wederzijds respect en vertrouwen
  • openstaan voor input
  • beschikken over kennis van de laatste stand van zake in de wetenschap
  • beschikken over meer dan alleen technisch-medische vaardigheden
  • leren van andere zorgverleners
  • effectief communiceren
  • luisteren naar de patiënt
  • plannen in overleg

Het B12 Institute Team