Raad van Commissarissen

Met Mark Reitsma en Karin Buckens als leden van de Raad van Commissarissen, beschikt het B12 Institute over twee zeer ervaren bestuurders. Zij houden toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van het B12 Institute. Zij waren beiden ook direct betrokken bij het oprichtingstraject van het B12 Institute.

Mark Reitsma, zorgconsultant, entrepreneur, coach

Mark Reitsma

Mark Reitsma, LinkedIn Profile

Mark Reitsma brengt als bestuurder van diverse zorginstellingen veel ervaring naar het B12 Institute. Zijn kennis over het besturen van een zorginstelling, gekoppeld aan zijn intuïtie, mensenkennis en creativiteit, stelt hij ter beschikking aan ons team.

Een ingekort overzicht van zijn werkzaamheden: Reitsma was eerder voorzitter van de Raad van Bestuur van Bavo Europoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lievegoed GGZ Zorg, lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Group, bestuurder en oprichter PsyQ en voorzitter van de Raad van Bestuur van RIAGG Rijnmond Zuid.

 

Drs. Karin Buckens, Health Policy en Management

karinbuckens_2

Karin Buckens LinkedIn Profile

Karin Buckens heeft als consultant en interimmanager diverse functies bekleed binnen de gezondheidszorg. Haar uitgebreide kennis van de bedrijfsvoeringsaspecten van zorgorganisaties, de financiering van zorginstellingen en DOT DBC zorgproducten, en haar betrouwbaarheid en efficiëntie, betekenen een zeer waardevolle inbreng in het B12 Institute.

Enkele van haar interimfuncties zijn: directeur a.i. van de Behandelcentra van het Dr. Leo Kannerhuis, Manager Paramedische Dienst van de Driegasthuizengroep, Directeur a.i. van Pro Persona, Regiomanagement van klinische- en ambulante GGZ en directeur a.i. van Facilitair bedrijf Carint Reggeland Groep.

 

Werkwijze

De Raad van Commissarissen staat de directie gevraagd en ongevraagd met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie haar tijdig de noodzakelijke informatie.

De Raad van Commissarissen werkt onbezoldigd.