Raad van Commissarissen

Met Mark Reitsma en Karin Buckens in de Raad van Commissarissen, heeft het B12 Institute twee zeer ervaren bestuurders in huis. Zij houden toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van het B12 Institute. Zij zijn ook beiden direct betrokken geweest bij het oprichtingstraject van het B12 Institute.

  • Mark Reitsma, Zorgconsultant, entrepreneur, coach

Mark Reitsma

Mark Reitsma, LinkedIn Profile

Mark Reitsma brengt als bestuurder van vele zorginstellingen veel ervaring binnen bij het B12 Institute. Zijn kennis over het besturen van een zorginstelling, gekoppeld aan zijn intuïtie, mensenkennis en creativiteit, stelt hij nu ter beschikking aan het team van het B12 Institute. Een verkort overzicht van zijn werkzaamheden:

  • Voorzitter Raad van Bestuur Bavo Europoort
  • Voorzitter Raad van Bestuur Lievegoed GGZ Zorg
  • Lid Raad van Bestuur Parnassia Group, bestuurder en oprichter PsyQ
  • Voorzitter Raad van Bestuur RIAGG Rijnmond Zuid

 

  • Drs. Karin Buckens, Health Policy en Management

karinbuckens_2

Karin Buckens LinkedIn Profile

Karin Buckens heeft als consultant en interimmanager diverse functies bekleed binnen de gezondheidszorg. Haar uitgebreide kennis over bedrijfsvoeringsaspecten van zorgorganisaties, financiering van zorginstellingen en DOT/DBC zorgproducten, naast haar betrouwbaarheid en efficiëntie, is een onmisbare inbreng bij het B12 Institute. Enkele van de interimfuncties:

Directeur a.i. Behandelcentra van het Dr. Leo Kannerhuis
Manager Paramedische Dienst Driegasthuizengroep
Directeur a.i. Pro Persona, Regiomanagement van klinische- en ambulante GGZ
Directeur a.i. Facilitair bedrijf, Carint Reggeland Groep

 

Werkwijze

De Raad van Commissarissen staat de directie gevraagd en ongevraagd met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie tijdig de noodzakelijke gegevens aan de Raad van Commissarissen.

De RvC werkt onbezoldigd