Raad van Commissarissen

Met Mark Reitsma, op dit moment het enige lid van de Raad van Commissarissen, beschikt het B12 Institute over een zeer ervaren bestuurder als toezichthouder. Hij houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van het B12 Institute. Reitsma is ook direct betrokken bij het oprichtingstraject van het B12 Institute, samen met Plattel.

Mark Reitsma, zorgconsultant, entrepreneur, coach

Mark Reitsma

Mark Reitsma, LinkedIn Profile

Mark Reitsma brengt als bestuurder van diverse zorginstellingen veel ervaring naar het B12 Institute. Zijn kennis over het besturen van een zorginstelling, gekoppeld aan zijn intuïtie, mensenkennis en creativiteit, stelt hij ter beschikking aan ons team.

Een ingekort overzicht van zijn werkzaamheden: Reitsma was eerder voorzitter van de Raad van Bestuur van Bavo Europoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lievegoed GGZ Zorg, lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Group, bestuurder en oprichter PsyQ en voorzitter van de Raad van Bestuur van RIAGG Rijnmond Zuid.

Werkwijze

De Raad van Commissarissen staat de directie gevraagd en ongevraagd met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie haar tijdig de noodzakelijke informatie.

De Raad van Commissarissen werkt onbezoldigd.