Raad van Commissarissen

Met Mark Reitsma, op dit moment het enige lid van de Raad van Commissarissen, beschikt het B12 Institute over een zeer ervaren bestuurder als toezichthouder. Hij houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van het B12 Institute. Reitsma is ook direct betrokken bij het oprichtingstraject van het B12 Institute, samen met Plattel.

Mark Reitsma, zorgconsultant, entrepreneur, coach

Mark Reitsma

Mark Reitsma, LinkedIn Profile

Mark Reitsma brengt als bestuurder van diverse zorginstellingen veel ervaring naar het B12 Institute. Zijn kennis over het besturen van een zorginstelling, gekoppeld aan zijn intuïtie, mensenkennis en creativiteit, stelt hij ter beschikking aan ons team.

Een ingekort overzicht van zijn werkzaamheden: Reitsma was eerder voorzitter van de Raad van Bestuur van Bavo Europoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lievegoed GGZ Zorg, lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Group, bestuurder en oprichter PsyQ en voorzitter van de Raad van Bestuur van RIAGG Rijnmond Zuid.

Werkwijze

De Raad van Commissarissen staat de directie gevraagd en ongevraagd met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie haar tijdig de noodzakelijke informatie.

De Raad van Commissarissen werkt onbezoldigd.

 

 


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands