Tijd voor de volgende stap

Het B12 Institute investeert sinds haar oprichting in onderzoek en voorlichting. Daarnaast investeert zij in samenwerkingen met wetenschappers uit de hele wereld. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten: die naar verdere professionalisering en uitbreiding van het onderzoek.

Middelen voor onderzoek en voorlichting broodnodig

Ondanks de toegenomen belangstelling voor de oorzaken, symptomen en behandeling van B12 deficiëntie in Nederland, bestaat er nog altijd een hiaat in klinisch onderzoek en informatievoorziening. Patiënten zouden zeer gebaat zijn bij de uitbreiding en verdieping van het onderzoek.

Enkele van de vele aandachtspunten

  • De discrepantie tussen enerzijds de protocollen en standpunten van medici en anderzijds de ervaringen van patiënten ten aanzien van de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie.
  • Wat zijn adequate B12 normaalwaarden voor volwassenen, kinderen en zwangere vrouwen?
  • Wat is de beste behandeling bij B12 deficiëntie?

Voorlichting en informatie

Adequate informatievoorziening is een eerste vereiste. Onze presentaties over diagnostiek en behandeling van B12 deficiëntie zijn een eerste stap naar een betere informatiedeling met andere artsen, en daarmee naar een betere behandeling van deze ziekte.


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands