Tijd voor de volgende stap

Het B12 Institute investeert sinds haar oprichting in onderzoek en voorlichting. Daarnaast investeert zij in samenwerkingen met wetenschappers uit de hele wereld. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten: die naar verdere professionalisering en uitbreiding van het onderzoek.

Middelen voor onderzoek en voorlichting broodnodig

Ondanks de toegenomen belangstelling voor de oorzaken, symptomen en behandeling van B12 deficiëntie in Nederland, bestaat er nog altijd een hiaat in klinisch onderzoek en informatievoorziening. Patiënten zouden zeer gebaat zijn bij de uitbreiding en verdieping van het onderzoek.

Enkele van de vele aandachtspunten

  • De discrepantie tussen enerzijds de protocollen en standpunten van medici en anderzijds de ervaringen van patiënten ten aanzien van de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie.
  • Wat zijn adequate B12 normaalwaarden voor volwassenen, kinderen en zwangere vrouwen?
  • Wat is de beste behandeling bij B12 deficiëntie?

Voorlichting en informatie

Adequate informatievoorziening is een eerste vereiste. Onze presentaties over diagnostiek en behandeling van B12 deficiëntie zijn een eerste stap naar een betere informatiedeling met andere artsen, en daarmee naar een betere behandeling van deze ziekte.