Het B12 institute is onafhankelijk en zonder winstoogmerk

Het B12 Institute heeft geen enkel contract, lijn of band met commerciële partijen of andere klinieken. Het B12 Institute voert een onafhankelijk beleid waar zij zelf verantwoordelijk voor is.

Het B12 Institute is het eerste Europese onafhankelijke expertisecentrum op het gebied van de diagnose en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiëntie. Hernieuwde bewustwording van de gevolgen van vitamine B12 en folaat deficiëntie, maakt het oprichten van een gespecialiseerd diagnose en behandelcentrum centrum noodzakelijk. 

Het B12 Institute is een onafhankelijk en zelfstandig behandelcentrum (ZBC / polikliniek) en zorginstelling zonder winstoogmerk. Dit is notarieel opgetekend in de statuten van onze B.V.. Het verricht medische specialistische zorg en beschikt over een zelfstandige WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen ) beschikking van het Ministerie van VWS / CIBG.

AGB-code B12 Institute: 2222-0908

De B12 Research Group 

is verbonden aan het B12 Institute. Dit fungeert als een apart onderdeel van het B12 Institute aangezien zorgkosten niet bedoeld zijn voor onderzoek. 

Missie

Het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiënte patiënten, om onder- en overbehandeling te voorkomen. Wij denken daarmee een grote kostenbesparing op de gezondheidszorg te kunnen bewerkstelligen.

Onze missie willen we bereiken door:

  • het oprichten van een expertise centrum voor diagnose en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiënte patiënten
  • via de B12 Research Group: internationaal samenwerken en uitwisselen van wetenschappelijke informatie en klinische praktijkervaring
  • het geven van voorlichting aan artsen en patiënten

Pijlers van het B12 Institute

  • diagnostiek
  • behandeling
  • onderzoek (via de B12 Research Group en vanuit gescheiden geldelijke middelen)
  • educatie

Samenwerking

Het B12 Institute werkt mede vanuit de B12 Research Group nauw samen met internationale onderzoekers, waaronder onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, afdeling Klinische Chemie, en van de University of California, Department of Nutrition, die ook zitting heeft in de Medische en Wetenschappelijke Adviesraad en de B12 Research Group. Alle onderzoekers hebben net als wij een speciale interesse en expertise in het gebied van vitamine B12, one-carbon metabolisme en gerelateerde co-factoren die van grote invloed zijn op de menselijke gezondheid.

Medische en Wetenschappelijke Adviesraad

B12 Research Group

B12 Institute is de verkorte naam van het ‘B12 Research Institute & Treatment Center BV’. Het instituut heeft een BV structuur zonder winstoogmerk. Dit is statutair bij de notaris vastgelegd.

B12 Research Institute & Treatment Center BV | Metroplein 90, 3083 BB Rotterdam | KvK: 65931165 te Rotterdam | AGB-code B12 Institute: 22220908