Het B12 institute is een onafhankelijk instituut zonder winstoogmerk

Het B12 Institute is een onafhankelijk, zelfstandig behandelcentrum- en zorgcentrum (ZBC/polikliniek) zonder winstoogmerk dat medisch-specialistische zorg verleent en beschikt over een zelfstandige WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) beschikking van het Ministerie van VWS/CIBG. Het voert een onafhankelijk beleid waar zij zelf verantwoordelijk voor is. Het instituut onderhoudt geen contracten of banden met commerciële partijen of andere klinieken. 

Het B12 Institute is het eerste Europese onafhankelijke expertisecentrum op het gebied van de diagnose en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiëntie. De hernieuwde bewustwording van de gevolgen van vitamine B12 en folaat deficiëntie, maakte het oprichten van een gespecialiseerd diagnose en behandelcentrum centrum noodzakelijk. 

AGB-code B12 Institute: 2222-0908

De B12 Research Foundation 

De B12 Research Foundation is verbonden aan het B12 Institute. Deze instelling fungeert als een apart onderdeel van het B12 Institute. 

Missie

De missie van het B12 Institute is het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een vitamine B12 en folaat deficiënte, met het doel onder- en overbehandeling te voorkomen. Wij denken met ons beleid een grote kostenbesparing in de gezondheidszorg te kunnen bewerkstelligen.

Onze missie willen we bereiken door:

 • het oprichten van een expertise centrum voor diagnose en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiënte patiënten
 • via de B12 Research Foundation: internationaal samenwerken met wetenschappers en wetenschappelijke informatie en klinische praktijkervaring uitwisselen
 • het geven van voorlichting aan artsen en patiënten

Pijlers van het B12 Institute

 • diagnostiek
 • behandeling
 • onderzoek (via de B12 Research Foundation, bekostigd met gescheiden middelen)
 • educatie

Samenwerking

Het B12 Institute en de B12 Research Foundation werken nauw samen met internationale onderzoekers, onder wie onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, afdeling Klinische Chemie, en van de University of California, Department of Nutrition. Vertegenwoordigers van deze universiteiten hebben ook zitting in de Medische en Wetenschappelijke Advies Raad en de B12 Research Foundation. Deze onderzoekers zijn net als wij gespecialiseerd op het gebied van vitamine B12, one-carbon metabolisme en gerelateerde co-factoren die van grote invloed zijn op de gezondheid.

Medische en Wetenschappelijke Advies Raad

B12 Research Group

B12 Institute is de verkorte naam van het ‘B12 Research Institute & Treatment Center BV’. Het instituut heeft een BV structuur zonder winstoogmerk. Dit is statutair bij de notaris vastgelegd.

B12 Research Institute & Treatment Center BV | Metroplein 90, 3083 BB Rotterdam | KvK: 65931165 te Rotterdam | AGB-code B12 Institute: 22220908


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

 1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
 2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
 3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
 4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
 5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
 6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
 7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands