Na jarenlang gesprekken te hebben gevoerd en elkaar te hebben ondersteund in de uitwisseling van kennis en onderzoeksideeën, hebben het B12 institute en het Erasmus MC, Afdeling Klinische Chemie, besloten hun samenwerking verder te professionaliseren.

Clara Plattel, directeur en oprichter B12 Institute: ‘Ik ben ontzettend blij dat het Erasmus MC, Afdeling Klinische Chemie, net als wij de meerwaarde ziet van professionalisering en verdere concretisering van onze samenwerking. Ik kijk echt uit naar de volgende fase: het op micro- en op macroniveau gezamenlijk verder opzetten en uitvoeren van onderzoek met de hoogste klinische relevantie voor onze en andere patiënten. Op deze manier kunnen we de kennis en krachten bundelen en voor een verschil zorgen op de korte en op langere termijn met betrekking tot de verbetering van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een B12 deficiëntie. De zojuist opgerichte Stichting B12 Institute Research Foundation zal ons hierbij zeker helpen.’