De B12 Research Group is een (internationaal) samenwerkingsverband / platform van onderzoekers, artsen, nutritionists, klinisch chemici en bio-medici en is een aparte afdeling van het B12 Institute. De onderzoekers zijn gespecialiseerd in one-carbon metabolisme, B-vitaminen en homocysteïne, moleculaire genetica, voedingswetenschappen en / of  hebben ervaring binnen de klinische praktijk. Zij zijn allen officieel lid en komen als groep een aantal malen per jaar bijeen, ‘virtual’ of tijdens relevante (inter-)nationale conferenties. Deze vinden plaats naast de individuele bijdragen en contacten, over en weer.

Hoofddoel: internationaal samenwerken en uitwisselen van wetenschappelijke informatie en klinische praktijkervaring om de diagnose en behandeling van B12 en folaat deficientie te optimaliseren.

De leden van B12 Research Group werken onbezoldigd en zijn onafhankelijk. Ook wordt de group niet ondersteund door externe partijen.

Samenstelling:

  • Michael Felix Fenech, Ph.D.

michael_fenech

Professor, Research Group Leader The CSIR Research Organisation, Division of Animal, Food and Health Science, Canberra, Queensland, Australië. Focus: Moleculaire Genetica en Metabolisme.

  • Jesse F. Gregory III, Ph.D.

jesse-gregoryiii

Professor, Department Food Science, Human Nutrition, University of Florida. Focus: B vitaminen (speciaal vitamine B6, B12 en folaat) en de functie van B vitaminen bij menselijke voeding.

  • Sacha de Lathouder, Ph.D.  
  • Heeft een nieuwe betrekking in Amsterdam! Veel succes Sacha en bedankt voor de samenwerking.

sachadelathouder_star_dmc

 

  • Baukje de Boer, BSc

baukje2016

Master Nutritionist, Health Science. Focus: voedingsleer, voorlichting.

  • Clara Plattel 

Initiatiefnemer, directeur B12 Institute. Focus: Normaalwaarden serum B12 / MMA, kinderen tot 19 jaar.

  • Drs. Versteeg, kinderarts

Focus: klachten bij kinderen en normaal-waarden

  • Drs. Heerdink, internist-tropenarts, 
  • Drs. Birsak, internist-intensivist
  • Drs. Benimadho, internist

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad adviseert ook de B12 Research Group over de inhoud en uitwerking van komende onderzoeken, en neemt daardoor ook deel aan sommige bijeenkomsten van de B12 Research Group.

Medische en Wetenschappelijke Adviesraad