De B12 Research Group is een (internationaal) samenwerkingsverband en een platform voor onderzoekers, artsen, nutritionists, klinisch chemici en bio-medici. Het is ook een aparte afdeling van het B12 Institute. De onderzoekers zijn gespecialiseerd in one-carbon metabolisme, B-vitaminen, homocysteïne, moleculaire genetica, voedingswetenschappen en/of  hebben ervaring binnen de klinische praktijk. Zij zijn allen officieel lid en komen als groep een aantal keer per jaar bijeen, ‘virtueel’ of tijdens relevante (inter-)nationale conferenties. Indien dat nodig is, voeren we op kleine of grotere schaal gesprekken met elkaar.

Het hoofddoel van de B12 Research Group is: internationale samenwerking en heet uitwisselen van wetenschappelijke informatie en klinische praktijkervaring, om de diagnose en behandeling van B12 en folaat deficiëntie te optimaliseren.

De leden van de B12 Research Group werken onbezoldigd en zijn onafhankelijk. De Group wordt ook niet ondersteund door externe partijen.

Samenstelling

 • Michael Felix Fenech, Ph.D.

michael_fenech

Professor, Research Group Leader The CSIR Research Organisation, Division of Animal, Food and Health Science, Canberra, Queensland, Australië. Focus: Moleculaire Genetica en Metabolisme.

 • Jesse F. Gregory III, Ph.D.

jesse-gregoryiii

Professor, Department Food Science, Human Nutrition, University of Florida. Focus: B vitaminen (i.h.b. vitaminen B6 en B12, en folaat) en de functie van B vitaminen in menselijke voeding.

 • Sacha de Lathouder, Ph.D.  
 • Heeft inmiddels een nieuwe betrekking in Amsterdam! Veel succes Sacha en bedankt voor de samenwerking.

sachadelathouder_star_dmc

 

 • Baukje de Boer, BSc

baukje2016

Master Nutritionist, Health Science. Focus: voedingsleer, voorlichting.

 • Clara Plattel 

Initiatiefnemer, directeur B12 Institute. Focus: Normaalwaarden serum B12 / MMA, kinderen tot 19 jaar.

 • Drs. Versteeg, kinderarts

Focus: klachten bij kinderen en normaal-waarden

 • Drs. Heerdink, internist-tropenarts, 
 • Drs. Birsak, internist-intensivist
 • Drs. Benimadho, internist

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad adviseert ook de B12 Research Group over de inhoud en uitwerking van komende onderzoeken. Daarom neemt de Adviesraad ook deel aan sommige bijeenkomsten van de B12 Research Group.

Medische en Wetenschappelijke Adviesraad


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

 1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
 2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
 3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
 4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
 5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
 6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
 7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands