De B12 Research Group is een (internationaal) samenwerkingsverband en een platform voor onderzoekers, artsen, nutritionists, klinisch chemici en bio-medici. Het is ook een aparte afdeling van het B12 Institute. De onderzoekers zijn gespecialiseerd in one-carbon metabolisme, B-vitaminen, homocysteïne, moleculaire genetica, voedingswetenschappen en/of  hebben ervaring binnen de klinische praktijk. Zij zijn allen officieel lid en komen als groep een aantal keer per jaar bijeen, ‘virtueel’ of tijdens relevante (inter-)nationale conferenties. Indien dat nodig is, voeren we op kleine of grotere schaal gesprekken met elkaar.

Het hoofddoel van de B12 Research Group is: internationale samenwerking en heet uitwisselen van wetenschappelijke informatie en klinische praktijkervaring, om de diagnose en behandeling van B12 en folaat deficiëntie te optimaliseren.

De leden van de B12 Research Group werken onbezoldigd en zijn onafhankelijk. De Group wordt ook niet ondersteund door externe partijen.

Samenstelling

  • Michael Felix Fenech, Ph.D.

michael_fenech

Professor, Research Group Leader The CSIR Research Organisation, Division of Animal, Food and Health Science, Canberra, Queensland, Australië. Focus: Moleculaire Genetica en Metabolisme.

  • Jesse F. Gregory III, Ph.D.

jesse-gregoryiii

Professor, Department Food Science, Human Nutrition, University of Florida. Focus: B vitaminen (i.h.b. vitaminen B6 en B12, en folaat) en de functie van B vitaminen in menselijke voeding.

  • Sacha de Lathouder, Ph.D.  
  • Heeft inmiddels een nieuwe betrekking in Amsterdam! Veel succes Sacha en bedankt voor de samenwerking.

sachadelathouder_star_dmc

 

  • Baukje de Boer, BSc

baukje2016

Master Nutritionist, Health Science. Focus: voedingsleer, voorlichting.

  • Clara Plattel 

Initiatiefnemer, directeur B12 Institute. Focus: Normaalwaarden serum B12 / MMA, kinderen tot 19 jaar.

  • Drs. Versteeg, kinderarts

Focus: klachten bij kinderen en normaal-waarden

  • Drs. Heerdink, internist-tropenarts, 
  • Drs. Birsak, internist-intensivist
  • Drs. Benimadho, internist

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad adviseert ook de B12 Research Group over de inhoud en uitwerking van komende onderzoeken. Daarom neemt de Adviesraad ook deel aan sommige bijeenkomsten van de B12 Research Group.

Medische en Wetenschappelijke Adviesraad