De B12 Research Group is een (internationaal) samenwerkingsverband / platform van onderzoekers, artsen, nutritionists, klinisch chemici en bio-medici en is een aparte afdeling van het B12 Institute. De onderzoekers zijn gespecialiseerd in one-carbon metabolisme, B-vitaminen en homocysteïne, moleculaire genetica, voedingswetenschappen en / of  hebben ervaring binnen de klinische praktijk. Zij zijn allen officieel lid en komen als groep een aantal malen per jaar bijeen, ‘virtual’ of tijdens relevante (inter-)nationale conferenties. Deze vinden plaats naast de individuele bijdragen en contacten, over en weer.

Hoofddoel: internationaal samenwerken en uitwisselen van wetenschappelijke informatie en klinische praktijkervaring om de diagnose en behandeling van B12 en folaat deficientie te optimaliseren.

De leden van B12 Research Group werken onbezoldigd en zijn onafhankelijk. Ook wordt de group niet ondersteund door externe partijen.

Samenstelling:

  • Michael Felix Fenech, Ph.D.

michael_fenech

Professor, Research Group Leader The CSIR Research Organisation, Division of Animal, Food and Health Science, Canberra, Queensland, Australië. Focus: Moleculaire Genetica en Metabolisme.

  • Jesse F. Gregory III, Ph.D.

jesse-gregoryiii

Professor, Department Food Science, Human Nutrition, University of Florida. Focus: B vitaminen (speciaal vitamine B6, B12 en folaat) en de functie van B vitaminen bij menselijke voeding.

  • Kees Vos, Ph.D.

 keesvos_huisartsv2

Huisarts te Spijkenisse | Universitair Docent Huisartsgeneeskunde Erasmus MC | Rotterdam: Focus: B12 deficiëntie in de huisartsenpraktijk, voorlichting

  • Sacha de Lathouder, Ph.D.

sachadelathouder_star_dmc

Klinisch chemicus, Star-MDC, Erasmus Medical Center. Focus: labtesting en data-analyse.

  • Baukje de Boer, BSc

baukje2016

Nutritionist, Master Student Health Science, ervaringsdeskundige. Focus: voedingsleer, voorlichting.

  • Clara Plattel 

Initiatiefnemer, directeur B12 Institute. Focus: Normaalwaarden serum B12 / MMA, kinderen tot 19 jaar.

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad adviseert ook de B12 Research Group over de inhoud en uitwerking van komende onderzoeken, en neemt daardoor ook deel aan sommige bijeenkomsten van de B12 Research Group.

Medische en Wetenschappelijke Adviesraad


Mededeling met betrekking tot onze zorg voor 2019: De facturen van het B12 Institute worden ook in 2019 door ALLE zorgverzekeraars POLIS‑afhankelijk vergoed voor ongecontracteerde zorg. klik hier voor meer info
+