Plattel en haar team: ‘We hebben niet gewacht op financiering – research en voorlichting is gewoon nodig, punt.’

Statement

Algemeen directeur en oprichter Mw. Plattel van het het B12 Institute, Rotterdam:

‘Er is al zeer veel gepubliceerd over B12- en folaat deficiëntie. Verder onderzoek is noodzakelijk voor het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling B12 deficiëntie, en om de “Black Holes” (zoals Prof. Ebba Nexø ze noemde, tijdens de opening van de Homocysteïne Conferentie in Aarhus, Denemarken, 2017) in kaart te brengen. 
Om die reden hebben wij niet gewacht op financiële ondersteuning voor onderzoek, maar hebben wij dat in onze vrije uren zelf al in gang gezet. Dat was ook een van de uitgangspunten voor mij en mijn team om dit behandelcentrum te starten: diagnostiek en behandeling toepassen met behulp van de laatste gepubliceerde wetenschappelijke inzichten, naast het verrichten van eigen onderzoek. 
Daarom investeer ik persoonlijk al jaren in een gedegen netwerk van internationale universitaire toponderzoekers die zich bezighouden met het B12 en folaat metabolisme. Hun kennis is onontbeerlijk en van groot belang voor de diagnostiek en behandeling in onze praktijk, zodat we via up-to-date kennis optimale zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Omgekeerd is onze klinische kennis en ervaring, zoals opgedaan in het B12 Institute, voor onderzoekers van over de hele wereld van groot belang. Tijdens de FASEB Conferentie (Folic Acid, Vitamin B12, and One-Carbon Metabolism, Nova ScotiaCanada, 2018) presenteerden wij onze eerste onderzoeksresultaten over vrouwen met B12 deficiëntie. Er was sprake van een vruchtbare uitwisseling. Het onderzoek loopt nog steeds.’

Onze bevindingen delen we graag tijdens presentaties in ziekenhuizen en HAPs.

—————————————————————————————————-

Update: het is nu tijd voor de volgende stap!

Samenwerking B12 institute en Erasmus MC, Afd. Klinische Chemie gaat nieuwe fase in: directe en verregaande samenwerking in onderzoek