Delen van kennis

Informatie-overdracht en delen van onze kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van B12- en folaat deficiëntie vanuit de literatuur en onze praktijkervaring is broodnodig. Ondanks de grote niet aflatende drukte op het B12 Institute, vinden wij het belangrijk hiervoor tijd te maken, ook in onze vrije tijd. Het is belangrijk te laten weten wat onze ervaringen op onze spreekuren zijn en de nieuwste inzichten vanuit de literatuur met u te delen. Door onze contacten met onderzoekers wereldwijd, proberen we daar bovenop te zitten.

Wij gaan u niet zeggen wat u moet doen, maar wij laten graag zien hoe wij het doen en op welk onderzoek deze inzichten gebaseerd zijn. We delen graag de vragen die wij onszelf hebben gesteld en de antwoorden die we krijgen uit de literatuur en de praktijkervaring. Soms is er ruimte om een patiënt mee te nemen die haar verhaal kan doen.

Het B12 Institute bezoekt al jaren internationale conferenties op het gebied van homocystëine en one-carbon metabolisme en heeft daarmee een uitgebreid netwerk opgebouwd met ‘B12 / folaat’ artsen-onderzoekers uit de hele wereld. Op deze manier laten we ons op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek van B12 deficiëntie. Door dit netwerk zijn we in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan maar andersom onderzoeksvragen vanuit het (praktijk)veld voor te stellen. 

Het B12 Institute Rotterdam wordt regelmatig uitgenodigd om (onbezoldigd) presentaties en voorlichting te geven aan artsen / specialisten. Als u belangstelling heeft voor een presentatie van artsen/onderzoekers van het B12 institute, meldt u dit dan via: artseninfo  b12-institute (dot) nl 

Hieronder een overzicht van gedane activiteiten tot zo ver.

10 februari 2020, Rotterdam Refereeravond Lachgasgebruik en B12 deficientie: Op uitnodiging van revalidatieartsen van: Rijndam Revalidatie. Bijscholing door Clara Plattel, onderzoek-coordinator en internist G. Heerdink. Speciale gasten ;-): Jacqueline Versteeg en Vera Haitsma voor overig vragen.
28 november 2019, Leusden Jaarlijkse bijscholingsdag Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten. Bijscholing door Dr Heerdink, internist & Clara Plattel.
30 september 2019, Rotterdam  Presentatie Anne Lise Bjørke Monsen: ‘Vitamin B12 status in young woman and infants’ Department of Clinical Science, University of Bergen, Norway. Uitnodiging Erasmus MC Klinische Chemie. Plattel / Versteeg.
17 september 2019, Rotterdam Presentatie: B12 deficiëntie bij kinderen: afd. Kindergeneeskunde, St. Franciscus Gasthuis door Jac. Versteeg, Clara Plattel
26 augustus 2-19, Rotterdam Presentation TU Delft Improvement on Health Outcome of B-12 deficient patients.
9-13 juni 2019, Reus  12th Homocysteine Conference, Reus, Catalonia, Spain. Plattel, Versteeg, Heerdink
16 mei 2019, Grou 8e Gastcollege nascholing huisartsen Friesland. College door internist Satianand Benimadho en Clara Plattel
3 december 2018, Dordrecht Presentatie laatste inzichten tijdens FTO huisartsen / tandartsen en apothekers in zorgpraktijk Eureka Dordrecht door internist Chèr Birsak, Clara Plattel en kinderarts Jaqueline Versteeg.
28 July-3 August 2018, Halifax, Canada Presentation B12 institute data & posterpresentation during FASEB Science Research Conference by Clara Plattel
19 april 2018, Leiden UWV Nascholingsbijeenkomst Kring Haaglanden Rijnstreekverzekeringsgeneeskundigen en vertrouwensartsen van o.a. Veilig Thuis. Presentatie door ervaringsdeskundige, arts & Clara Plattel, Alg dir. en onderzoeker B12 Institute
28 februari 2018,  Amsterdam AMC University, Huisartsenopleiding. ‘B12 deficientie: diagnose en behandeling in de klinische praktijk’. Mondelinge presentatie / scholing door Plattel et al.
16 januari 2018, Duiven Verloskundigenpraktijk, regionale bijeenkomst en overleg. ‘B12 deficiëntie, zwangerschap en foliumzuur suppletie’. 
14 december 2017, Nieuwegein Nederlandse Obesitas Kliniek, Landelijk specialisten overleg. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficiëntie in relatie tot Gastric Bypass’ door Clara Plattel m.m.v. Baukje de Boer, MSc voedingsdeskundige, lid B12 Research Group
29 november 2017, Helmond HAGRO bijscholing, huisartsen en assistenten. Mondelinge presentatie en uitleg werking Cbl adhv klinische praktijkvoorbeelden. Plattel et al.
25 november 2017, Arnhem, Nederland FTO artsen, specialisten en apothekers praktijken Duiven Westervoort. Mondelinge presentatie & voorlichting ‘B12 en folaat deficiëntie in de praktijk’ door Plattel et al.
21 juni 2017, Rotterdam, Nederland Vlietland Schiedam. Afdeling Kindergeneeskunde. Presentatie en voorlichting: B12 deficiëntie bij kinderen’. Plattel met Dr. Versteeg, kinderarts.
14 mei 2017, Arhus, Denmark 11th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. /Plattel
16 mei 2017, Arhus, Denmark International meeting B12 Institute Research Group. Oral Presentation: ‘B12 def in clinical practice: children and adults’ by Plattel 
23 januari 2017, Arnhem, Nederland Overleg Afdeling Gyneacologie Rijnstate: ‘B12 deficiëntie en gebruik foliumzuur tijdens de zwangerschap’. Presentatie Plattel et al.
6 december 2017, Birmingham, England Conference Pernicious Anaemia Society. Visitor.
24 mei 2016, Copenhagen, Denmark International Vitamin Conference. Plattel et al 2016: ‘Prevalence of vitamin B-12 deficiency and its relation to macrocytic anemia in a symptomatic undiagnosed large population in the Rotterdam Area, the Netherlands’. Oral presentation abstract by Plattel
5 juli 2015, Nancy, France 10th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. /Plattel.
26 maart 2015, Utrecht, Nederland Landelijke bijeenkomst VMDB, bi-polaire stoornissen. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficientie en stoornissen binnen psychisch spectrum’ door Plattel

Andere presentaties gegeven door Clara Plattel:

  • 16 april 2016, Rotterdam: Refereeravond Interne Geneeskunde. Ziekenhuis in Rotterdam.  Presentatie: ‘B12 deficientie en stand van zaken onderzoek’. 
  • 27 oktober 2015, Groningen: Refereeravond Wenckebach Instituut / UMCG. Presentatie: ‘B12 deficientie en stand van zaken onderzoek’.