Delen van kennis

Informatie-overdracht en het delen van onze kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van B12 en folaat deficiëntie vanuit de onderzoeksliteratuur en de klinische praktijk is voor ons noodzakelijk. We vinden het belangrijk u op de hoogte te brengen van onze ervaringen in de kliniek en de nieuwste inzichten vanuit de onderzoeksliteratuur met u te delen. 

De medewerkers van het B12 Institute bezoeken al jaren internationale conferenties op het gebied van homocystëine en one-carbon metabolisme. Daardoor hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van artsen en onderzoekers uit de hele wereld die zijn gespecialiseerd in het vitamine B12 en folaat metabolisme. Zo brengen we ons met grote regelmaat op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek van B12 deficiëntie. Door ons netwerk zijn we in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan en om onderzoeksvragen vanuit de praktijk te delen met anderen. Zo werkt de ervaring en kennis naar beide kanten uit.

Het B12 Institute wordt regelmatig uitgenodigd om geaccrediteerde na-scholingen, presentaties en voorlichting te geven aan artsen en specialisten. Als u belangstelling heeft voor een presentatie door de artsen of onderzoekers van het B12 Institute, laat u ons dat dan weten via mailadres: artseninfo  b12-institute (dot) nl 

Hieronder volgt een overzicht van onze bij- en nascholingen, presentaties en conferentiebezoek.

24 maart 2024, webinar

Webinar over B12 Deficientie op uitnodiging van voicesforwomen.nl , Clara Plattel (dir) & Vera Haitsma (Gynaecoloog)

31 oktober 2023, Rotterdam

Geaccrediteerde nascholingscursus: HAP en Apothekers Rotterdam

17-20 September 2023, Cambridge

14th-International Conference On Homocysteine and One-Carbon Metabolism

Member & Visitor. https://www.club-12.org/hcy2023  

17 September 2023, Cambridge

CluB-12 Meeting. Physicians / Scientists worldwide are meeting and sharing their knowledge about B12 deficiency. Clara Plattel as CluB-12 member. https://www.club-12.org

8 & 9 June 2023, Rotterdam

First International Conference on B12 Deficiency in Clinical Practice. B12 Institute/ Clara Plattel > initiator /organiser.  https://b12conference.nl/ 

14 feb. 2023, Rotterdam

KNMG-district Rotterdam: Bijscholing artsen en specialisten. oprichter en onderzoek-coordinator Clara Plattel, internist Heerdink en gynaecoloog Vera Haitsma.

7 Sept. 2022, Cambridge, UK

First Symposium CluB12. Presentation: B12 Institute 2016-2022: retrospective analysis of 4,000 patients

19 mei 2022, Leiden

KNMG-district Zuid-Holland: Bijscholing artsen en specialisten in LUMC door Alg. Dir & onderzoek-coordinator Clara Plattel, internist Heerdink, gynaecoloog Vera Haitsma, Kinderarts np Jacqueline Versteeg.

9 november 2021, Naaldwijk Geaccrediteerde nascholing Verpleegkundigen, Zorgorganisatie Eerste Lijn, ZEL; Clara Plattel
10 februari 2020, Rotterdam Refereeravond Lachgasgebruik en B12 deficientie: Op uitnodiging van revalidatieartsen van: Rijndam Revalidatie. Bijscholing door Clara Plattel, onderzoek-coordinator en internist G. Heerdink. Speciale gasten: B12 institute artsen / specialisten Jacqueline Versteeg en Vera Haitsma voor overige vragen.
28 november 2019, Leusden Jaarlijkse bijscholingsdag Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten. Bijscholing door Dr. Heerdink, internist, en Clara Plattel.
30 september 2019, Rotterdam  Presentatie Anne Lise Bjørke Monsen: ‘Vitamin B12 status in a young woman and infants’ Department of Clinical Science, University of Bergen, Norway. Uitnodiging Erasmus MC Klinische Chemie. Door Clara Plattel en Jac. Versteeg.
17 september 2019, Rotterdam Presentatie: B12 deficiëntie bij kinderen: afd. Kindergeneeskunde, St. Franciscus Gasthuis. Door Jac. Versteeg en Clara Plattel.
26 augustus 2-19, Rotterdam Presentation TU Delft Improvement on Health Outcome of B-12 deficient patients.
9-13 juni 2019, Reus  12th Homocysteine Conference, Reus, Catalonia, Spain. Visitors: Clara Plattel, Dr. Jac. Versteeg en Dr. Heerdink
16 mei 2019, Grou 8e Gastcollege geaccrediteerde nascholing huisartsen Friesland. College. Door internist Satianand Benimadho en Clara Plattel.
3 december 2018, Dordrecht Presentatie laatste inzichten tijdens FTO huisartsen / tandartsen en apothekers in zorgpraktijk Eureka Dordrecht. Door internist Chèr Birsak, Clara Plattel en kinderarts Jaqueline Versteeg.
28 July-3 August 2018, Halifax, Canada Presentation B12 institute data & poster presentation during FASEB Science Research Conference. Door Clara Plattel
19 april 2018, Leiden UWV Nascholingsbijeenkomst Kring Haaglanden Rijnstreekverzekeringsgeneeskundigen en vertrouwensartsen van o.a. Veilig Thuis. Presentatie door een ervaringsdeskundige, een arts en Clara Plattel.
28 februari 2018,  Amsterdam AMC University, Huisartsenopleiding. ‘B12 deficientie: diagnose en behandeling in de klinische praktijk’. Mondelinge presentatie  en scholing door Plattel et al.
16 januari 2018, Duiven Verloskundigenpraktijk, regionale bijeenkomst en overleg. ‘B12 deficiëntie, zwangerschap en foliumzuur suppletie’. 
14 december 2017, Nieuwegein Nederlandse Obesitas Kliniek, Landelijk specialisten overleg. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficiëntie in relatie tot Gastric Bypass’. Door Clara Plattel, m.m.v. Baukje de Boer, MSc voedingsdeskundige, lid B12 Research Group.
29 november 2017, Helmond HAGRO bijscholing, huisartsen en assistenten. Mondelinge presentatie en uitleg werking Cbl adhv klinische praktijkvoorbeelden. Door Clara Plattel et al.
25 november 2017, Arnhem, Nederland FTO artsen, specialisten en apothekers praktijken Duiven Westervoort. Mondelinge presentatie & voorlichting ‘B12 en folaat deficiëntie in de praktijk’. Door Clara Plattel et al.
21 juni 2017, Rotterdam, Nederland Vlietland Schiedam. Afdeling Kindergeneeskunde. Presentatie en voorlichting: B12 deficiëntie bij kinderen’. Door Clara Plattel en Dr. Jac. Versteeg, kinderarts.
14 mei 2017, Arhus, Denmark 11th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. Visitor: Clara Plattel.
16 mei 2017, Arhus, Denmark International meeting B12 Institute Research Group. Oral Presentation: ‘B12 def in clinical practice: children and adults. Door Clara Plattel. 
23 januari 2017, Arnhem, Nederland Overleg Afdeling Gyneacologie Rijnstate: ‘B12 deficiëntie en gebruik foliumzuur tijdens de zwangerschap’. Presentatie: Clara Plattel et al.
6 December 2017, Birmingham, England Conference Pernicious Anaemia Society. Visitor. Clara Plattel.
24 mei 2016, Copenhagen, Denmark International Vitamin Conference. Plattel et al. 2016: ‘Prevalence of vitamin B-12 deficiency and its relation to macrocytic anaemia in a symptomatic undiagnosed large population in the Rotterdam Area, the Netherlands’. Oral presentation abstract: Clara Plattel.
5 juli 2015, Nancy, France 10th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. Visitor: Clara Plattel.
26 maart 2015, Utrecht, Nederland Landelijke bijeenkomst VMDB, bi-polaire stoornissen. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficiëntie en stoornissen binnen psychisch spectrum’. Door Clara Plattel
8-12 September 2013, Dublin, Ireland 9th-International Conference On Homocysteine and One-Carbon Metabolism. Visitor.

Andere presentaties gegeven door Clara Plattel:

  • 16 april 2016, Rotterdam: Refereeravond Interne Geneeskunde. Ziekenhuis in Rotterdam. Presentatie: ‘B12 deficiëntie en stand van zaken onderzoek’. 
  • 27 oktober 2015, Groningen: Refereeravond Wenckebach Instituut / UMCG. Presentatie: ‘B12 deficiëntie en stand van zaken onderzoek’.