Delen van kennis

Informatie-overdracht en het delen van onze kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van B12 en folaat deficiëntie vanuit de onderzoeksliteratuur en de klinische praktijk is voor ons noodzakelijk. We vinden het belangrijk u op de hoogte te brengen van onze ervaringen in de kliniek en de nieuwste inzichten vanuit de onderzoeksliteratuur met u te delen. 

De medewerkers van het B12 Institute bezoeken al jaren internationale conferenties op het gebied van homocystëine en one-carbon metabolisme. Daardoor hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van artsen en onderzoekers uit de hele wereld die zijn gespecialiseerd in het vitamine B12 en folaat metabolisme. Zo brengen we ons met grote regelmaat op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek van B12 deficiëntie. Door ons netwerk zijn we in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan en om onderzoeksvragen vanuit de praktijk te delen met anderen. Zo werkt de ervaring en kennis naar beide kanten uit.

Het B12 Institute wordt regelmatig uitgenodigd om (onbezoldigd) presentaties en voorlichting te geven aan artsen en specialisten. Als u belangstelling heeft voor een presentatie door de artsen of onderzoekers van het B12 Institute, laat u ons dat dan weten via: artseninfo  b12-institute (dot) nl 

Hieronder volgt een overzicht van onze presentaties.

10 februari 2020, Rotterdam Refereeravond Lachgasgebruik en B12 deficientie: Op uitnodiging van revalidatieartsen van: Rijndam Revalidatie. Bijscholing door Clara Plattel, onderzoek-coordinator en internist G. Heerdink. Speciale gasten: B12 institute artsen / specialisten Jacqueline Versteeg en Vera Haitsma voor overige vragen.
28 november 2019, Leusden Jaarlijkse bijscholingsdag Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten. Bijscholing door Dr Heerdink, internist & Alg Dir/ onderzoeker Clara Plattel.
30 september 2019, Rotterdam  Presentatie Anne Lise Bjørke Monsen: ‘Vitamin B12 status in young woman and infants’ Department of Clinical Science, University of Bergen, Norway. Uitnodiging Erasmus MC Klinische Chemie. Plattel / Versteeg.
17 september 2019, Rotterdam Presentatie: B12 deficiëntie bij kinderen: afd. Kindergeneeskunde, St. Franciscus Gasthuis door Jac. Versteeg, Clara Plattel
26 augustus 2-19, Rotterdam Presentation TU Delft Improvement on Health Outcome of B-12 deficient patients.
9-13 juni 2019, Reus  12th Homocysteine Conference, Reus, Catalonia, Spain. Plattel, Versteeg, Heerdink
16 mei 2019, Grou 8e Gastcollege nascholing huisartsen Friesland. College door internist Satianand Benimadho en Clara Plattel
3 december 2018, Dordrecht Presentatie laatste inzichten tijdens FTO huisartsen / tandartsen en apothekers in zorgpraktijk Eureka Dordrecht door internist Chèr Birsak, Clara Plattel en kinderarts Jaqueline Versteeg.
28 July-3 August 2018, Halifax, Canada Presentation B12 institute data & posterpresentation during FASEB Science Research Conference by Clara Plattel
19 april 2018, Leiden UWV Nascholingsbijeenkomst Kring Haaglanden Rijnstreekverzekeringsgeneeskundigen en vertrouwensartsen van o.a. Veilig Thuis. Presentatie door ervaringsdeskundige, arts & Clara Plattel, Alg dir. en onderzoeker B12 Institute
28 februari 2018,  Amsterdam AMC University, Huisartsenopleiding. ‘B12 deficientie: diagnose en behandeling in de klinische praktijk’. Mondelinge presentatie / scholing door Plattel et al.
16 januari 2018, Duiven Verloskundigenpraktijk, regionale bijeenkomst en overleg. ‘B12 deficiëntie, zwangerschap en foliumzuur suppletie’. 
14 december 2017, Nieuwegein Nederlandse Obesitas Kliniek, Landelijk specialisten overleg. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficiëntie in relatie tot Gastric Bypass’ door Clara Plattel m.m.v. Baukje de Boer, MSc voedingsdeskundige, lid B12 Research Group
29 november 2017, Helmond HAGRO bijscholing, huisartsen en assistenten. Mondelinge presentatie en uitleg werking Cbl adhv klinische praktijkvoorbeelden. Plattel et al.
25 november 2017, Arnhem, Nederland FTO artsen, specialisten en apothekers praktijken Duiven Westervoort. Mondelinge presentatie & voorlichting ‘B12 en folaat deficiëntie in de praktijk’ door Plattel et al.
21 juni 2017, Rotterdam, Nederland Vlietland Schiedam. Afdeling Kindergeneeskunde. Presentatie en voorlichting: B12 deficiëntie bij kinderen’. Plattel met Dr. Versteeg, kinderarts.
14 mei 2017, Arhus, Denmark 11th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. /Plattel
16 mei 2017, Arhus, Denmark International meeting B12 Institute Research Group. Oral Presentation: ‘B12 def in clinical practice: children and adults’ by Plattel 
23 januari 2017, Arnhem, Nederland Overleg Afdeling Gyneacologie Rijnstate: ‘B12 deficiëntie en gebruik foliumzuur tijdens de zwangerschap’. Presentatie Plattel et al.
6 december 2017, Birmingham, England Conference Pernicious Anaemia Society. Visitor. Plattel
24 mei 2016, Copenhagen, Denmark International Vitamin Conference. Plattel et al 2016: ‘Prevalence of vitamin B-12 deficiency and its relation to macrocytic anemia in a symptomatic undiagnosed large population in the Rotterdam Area, the Netherlands’. Oral presentation abstract by Plattel
5 juli 2015, Nancy, France 10th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. /Plattel.
26 maart 2015, Utrecht, Nederland Landelijke bijeenkomst VMDB, bi-polaire stoornissen. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficientie en stoornissen binnen psychisch spectrum’ door Plattel

Andere presentaties gegeven door Clara Plattel:

  • 16 april 2016, Rotterdam: Refereeravond Interne Geneeskunde. Ziekenhuis in Rotterdam. Presentatie: ‘B12 deficiëntie en stand van zaken onderzoek’. 
  • 27 oktober 2015, Groningen: Refereeravond Wenckebach Instituut / UMCG. Presentatie: ‘B12 deficiëntie en stand van zaken onderzoek’.