25 november 2017, Arts en info

Informatie-overdracht en delen van onze kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van B12- en folaat deficiëntie vanuit de literatuur en onze praktijkervaring is broodnodig. Ondanks de grote niet aflatende drukte op het B12 Institute, vinden wij het belangrijk hiervoor tijd te maken, ook in onze vrije tijd. Het is belangrijk te laten weten wat onze ervaringen op onze spreekuren zijn en de nieuwste inzichten vanuit de literatuur met u te delen. Door onze contacten met onderzoekers wereldwijd, proberen we daar bovenop te zitten.

Wij gaan u niet leren hoe u diagnostiek moet doen, maar wij laten graag zien hoe wij het doen en op welk onderzoek deze inzichten gebaseerd zijn. We delen graag de vragen die wij onszlef hebben gesteld en de antwoorden die we krijgen uit de literatuur en de praktijkervaring. Soms is er ruimte om een patiënt mee te nemen die haar verhaal kan doen, zoals vandaag.

Het B12 Institute bezoekt al jaren internationale conferenties op het gebied van homocystëine en one-carbon metabolisme en heeft daarmee een uitgebreid netwerk opgebouwd met ‘B12 / folaat’ artsen-onderzoekers uit de hele wereld. Op deze manier laten we ons op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek van B12 deficiëntie. Door dit netwerk zijn we in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan maar andersom onderzoeksvragen vanuit het (praktijk)veld voor te stellen. 

Het B12 Institute Rotterdam wordt regelmatig uitgenodigd om presentaties en voorlichting te geven aan artsen / specialisten. Als u belangstelling heeft voor een presentatie van artsen/onderzoekers van het B12 institute, meldt u dit dan via: artseninfo@b12-institute.nl

Hieronder een overzicht van gedane activiteiten tot zo ver.

28 July-3 August 2018, Halifax, Canada Prenstation B12 institute data & posterpresentation during FASEB Science Research Conference. 
19 april 2018, Leiden UWV Nascholingsbijeenkomst Kring Haaglanden Rijnstreekverzekeringsgeneeskundigen en vertrouwensartsen van o.a. Veilig Thuis. Presentatie door ervaringsdeskundige, arts &  onderzoeker B12 Institute
28 februari 2018,  Amsterdam AMC University, Huisartsenopleiding. ‘B12 deficientie: diagnose en behandeling in de klinische praktijk’. Mondelinge presentatie / scholing door Plattel et al.
16 januari 2018, Duiven Verloskundigenpraktijk, regionale bijeenkomst en overleg. ‘B12 deficiëntie, zwangerschap en foliumzuur suppletie’. 
14 december 2017, Nieuwegein Nederlandse Obesitas Kliniek, Landelijk specialisten overleg. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficiëntie in relatie tot Gastric Bypass’ door Clara Plattel m.m.v. Baukje de Boer, MSc voedingsdeskundige, lid B12 Research Group
29 november 2017, Helmond HAGRO bijscholing, huisartsen en assistenten. Mondelinge presentatie en uitleg werking Cbl adhv klinische praktijkvoorbeelden. 
25 november 2017, Arnhem, Nederland FTO artsen, specialisten en apothekers praktijken Duiven Westervoort. Mondelinge presentatie & voorlichting ‘B12 en folaat deficiëntie in de praktijk’ door Plattel et al.
21 juni 2017, Rotterdam, Nederland St. Franciscus Ziekenhuis. Kinderafdeling. Presentatie en voorlichting: B12 deficiëntie bij kinderen’.
14 mei 2017, Arhus, Denmark 11th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. /Plattel
16 mei 2017, Arhus, Denmark International meeting B12 Institute Research Group. Oral Presentation: ‘B12 def in clinical practice: children and adults’ by Plattel 
23 januari 2017, Arnhem, Nederland Overleg Afdeling Gyneacologie Rijnstate: ‘B12 deficiëntie en gebruik foliumzuur tijdens de zwangerschap’. Presentatie Plattel et al.
6 december 2017, Birmingham, England Conference Pernicious Anaemia Society. 
24 mei 2016, Copenhagen, Denmark International Vitamin Conference. Plattel et al 2016: ‘Prevalence of vitamin B-12 deficiency and its relation to macrocytic anemia in a symptomatic undiagnosed large population in the Rotterdam Area, the Netherlands’. Oral presentation abstract by Plattel
5 juli 2015, Nancy, France 10th International Conference of Homocysteine and One-carbon Metabolism. /Plattel.
26 maart 2015, Utrecht, Nederland Landelijke bijeenkomst VMDB, bi-polaire stoornissen. Mondelinge presentatie: ‘B12 deficientie en stoornissen binnen psychisch spectrum’ door Plattel

Andere presentaties gegeven door Clara Plattel:

  • 16 april 2016, Rotterdam: Refereeravond Interne Geneeskunde. Ziekenhuis in Rotterdam.  Presentatie: ‘B12 deficientie en stand van zaken onderzoek’. 
  • 27 oktober 2015, Groningen: Refereeravond Wenckebach Instituut / UMCG. Presentatie: ‘B12 deficientie en stand van zaken onderzoek’.