Petra van Houten hoort tot de eerste alumni van de masteropleiding tot Physician Assistant. Zij is lid van het bestuur van die opleiding. Als PA was zij op meerdere universitaire ziekenhuizen werkzaam, zoals het Erasmus MC te Rotterdam en UMC te Utrecht. In beide ziekenhuizen werkte ze op de afdeling Neurologie. Zij heeft daar veel ervaring opgedaan.

Het beroep Physician Assistant is een betrekkelijk nieuw beroep. Het houdt in dat zij onder supervisie van onze afdeling Interne Geneeskunde ‘poli mag draaien’ of kan monitoren. Als de poli van de internisten ‘vol’ zitten, kan zij de intakes doen en de recepten uitschrijven. Sinds 2018 heeft zij een eigen BIG-registratie. Een lang gekoesterde wens is daarmee in vervulling gegaan.

Petra is gefascineerd door de B12 problematiek. Sommige klachten die zij op de afdeling Neurologie bij patiënten zag, ziet zij op het B12 Institute opnieuw. Zij hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van B12 deficientie. Maar daarnaast vindt ze het ook gewoon leuk om met ons team te werken. 


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands