BIG-nummer: 69014270181 | AGB-code: 57100197

Petra van Houten-Rujters

Petra van Houten hoort tot de eerste alumni van de masteropleiding tot Physician Assistant. Zij is lid van het bestuur van die opleiding. Als PA was zij op meerdere universitaire ziekenhuizen werkzaam, zoals het Erasmus MC te Rotterdam en UMC te Utrecht. In beide ziekenhuizen werkte ze op de afdeling Neurologie. Zij heeft daar veel ervaring opgedaan.

Het beroep Physician Assistant is een betrekkelijk nieuw beroep. Het houdt in dat zij onder supervisie van onze afdeling Interne Geneeskunde ‘poli mag draaien’ of kan monitoren. Als de poli van de internisten ‘vol’ zitten, kan zij de intakes doen en de recepten uitschrijven. Sinds 2018 heeft zij een eigen BIG-registratie. Een lang gekoesterde wens is daarmee in vervulling gegaan.

Petra is gefascineerd door de B12 problematiek. Sommige klachten die zij op de afdeling Neurologie bij patiënten zag, ziet zij op het B12 Institute opnieuw. Zij hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van B12 deficientie. Maar daarnaast vindt ze het ook gewoon leuk om met ons team te werken.