Hieronder noemen wij de patiëntenorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. 

Stichting B12 tekort bestaat sinds 2007 en beschikt over een website en forum met meer dan 8400 leden. De stichting staat onder de deskundige leiding van Petra Visser. De overzichtelijke website biedt wetenschappelijk onderbouwde informatie. De forummedewerkers, allen vrijwilligers, helpen u verder.

De Facebookpagina ‘B12 tekort, de vergeten ziekte’ bestaat sinds 2015 en heeft heden (2023) meer dan 25.000 leden. Het is een besloten, laagdrempelig informatieplatform met betrokken beheerders die voorlichting en tips geven. Zij geven geen persoonlijke behandeladviezen.

Onze ervaring leert dat geen twee patiënten gelijk zijn en iedereen is gebaat bij een behandeling op maat. Helaas maken wij soms mee, dat patiënten op advies van anderen supplementen gaan gebruiken of daar juist mee stoppen, met alle gevolgen van dien. Bespreek dit altijd eerst met uw behandelend arts.

Het B12 Institute heeft geen enkele bemoeienis met, of zeggenschap over het reilen en zeilen van de patiëntengroepen. Zij bepalen zelf hun beleid. 

© 2024, B12 Research Institute, Rotterdam