Hieronder noemen wij de patiëntenorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. 

http://stichtingb12tekort.nl

Stichting B12 tekort bestaat sinds 2007 en beschikt over een website en forum met meer dan 8400 leden. De stichting staat onder de deskundige leiding van Petra Visser. De overzichtelijke website biedt wetenschappelijk onderbouwde informatie. De forummedewerkers, allen vrijwilligers, helpen u verder.

https://www.facebook.com/groups/807408932663995 

De Facebookpagina ‘B12 tekort, de vergeten ziekte’ bestaat sinds 2015 en heeft meer dan 16.000 leden. Het is een besloten, laagdrempelig informatieplatform met betrokken beheerders die voorlichting en tips geven. Zij geven geen persoonlijke behandeladviezen.

Onze ervaring leert dat geen twee patiënten gelijk zijn en iedereen is gebaat bij een behandeling op maat. Helaas maken wij soms mee, dat patiënten op advies van anderen supplementen gaan gebruiken of daar juist mee stoppen, met alle gevolgen van dien. Bespreek dit altijd eerst met uw behandelend arts.

Het B12 Institute heeft geen enkele bemoeienis met, of zeggenschap over het reilen en zeilen van de patiëntengroepen. Zij bepalen zelf hun beleid. 

© 2019, B12 Research Institute, Rotterdam


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands