Tarieven 2024, B12 institute > AGB-CODE 2222.0908)

B12 Institute 2024:

intake: 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten op onze eigen lokatie:

Volwassene: € 405,00 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015

Kind: € 446,52  | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021

Meer dan 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten op onze eigen lokatie:

Volwassene: € 567,00 | DBC-code 15C227 | zorgproduct 39999010           

Kind: € 673,43 | DBC-code 14E141 | zorgproduct 990816022

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen:

Volwassene: € 1178,00 | DBC-code 15C223*| zorgproduct 39999006 *

* Dit laatste zorgproduct wordt alleen ingezet wanneer er naast de consulten een verdergaand extern onderzoek heeft plaatsgevonden, zoals scopie, EEG,  etc.!!

Tarieven 2024

AMC / VU Amsterdam 2020:

1 of 2 consulten in tijdvak

Volwassene: €427,60 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015

Kind:             € 412,12  | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021

Meer dan 2 consulten in tijdvak

Volwassene: € 1090,91 | DBC-code 15C227 | zorgproduct 39999010          

Kind: € 918,97  | DBC-code 14E141 | zorgproduct 990816022

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen:

Volwassene: € 1338,39 | DBC-code 15C223| zorgproduct 39999006 *

 

Passantentarieven 2024 en vergelijking prijzen; uitleg DOT/DBCWat is een DOT DBC?

De NZA heeft bepaald dat één zorgproduct (DOT/DBC) geldt in één tijdsbestek van drie maanden. Na deze drie maanden wordt het tijdsbestek van het zorgproduct vier maanden. 

Per tijdspanne wordt vastgelegd wat de zorgverrichtingen waren. Dit wordt ‘het zorgproduct’ genoemd (DOT DBC). Als u langer dan drie maanden bij ons in behandeling bent, kunnen er dus meerdere DOTDBC’s gerekend worden. 

Consulten per telefoon verschillen inhoudelijk niet van ‘live’ consulten in het B12 Institute. De arts of specialist opent uw dossier en leest zich in. Na het telefoongesprek doet hij of zij verslag van het consult in uw persoonlijke dossier en kan de behandeling of samenstelling van de receptuur worden aangepast. E-mails met zorgvragen worden ook zorgvuldig door de arts gelezen, met uw dossier bij de hand. Alles gebeurt in overleg met de patiënt, zodat u altijd weet wat de financiële consequenties voor u zijn. Voordat u bij ons op consult komt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om informatie over de vergoeding van de specifieke DOT DBC code. Geef daarbij de code van de behandelingen en onze prijs voor consulten door, én noem onze naam met de AGB-code (22220908). Zo voorkomt u verwarring.

Ter vergelijking ziet u hieronder de passantenprijzen van het AMC, Amsterdam. De passantenprijzen voor hetzelfde DOTDBC zijn daar veel hoger. Mocht uw zorgverzekeraar zeggen dat onze tarieven niet ‘marktconform’ zijn, dan kunt u onderstaand overzichtje overleggen. 

Daaronder ziet u een overzicht van de gehanteerde prijzen in 2017. Wij rekenden toen € 310,- per consult. U ziet dat wij volkomen marktcomfort werken.