Tarieven 2021

B12 Institute:

1 of 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: € 366,00 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015

Kind: € 386,54  | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021

Meer dan 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: € 681,00 | DBC-code 15C227 | zorgproduct 39999010           

Kind: € 841,36  | DBC-code 14E141 | zorgproduct 990816022

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen:

Volwassene: € 921,00 | DBC-code 15C223*| zorgproduct 39999006 *

AMC / VU Amsterdam 2020:

1 of 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: €427,60 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015

Kind:             € 412,12  | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021

Meer dan 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: € 1090,91 | DBC-code 15C227 | zorgproduct 39999010          

Kind: € 918,97  | DBC-code 14E141 | zorgproduct 990816022

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen:

Volwassene: € 1338,39 | DBC-code 15C223| zorgproduct 39999006 *

* dit laatste zorgproduct geldt alleen wanneer er naast de consulten een verdergaand extern onderzoek heeft plaatsgevonden, zoals scopie, EEG,  etc.

Wat is een DOT DBC?

De NZA heeft bepaald dat één zorgproduct (DOT/DBC) geldt in één tijdsbestek van drie maanden. Na deze drie maanden wordt het tijdsbestek van het zorgproduct vier maanden. 

Per tijdspanne wordt vastgelegd wat de zorgverrichtingen waren. Dit wordt ‘het zorgproduct’ genoemd (DOT DBC). Als u langer dan drie maanden bij ons in behandeling bent, kunnen er dus meerdere DOTDBC’s gerekend worden. 

Consulten per telefoon verschillen inhoudelijk niet van ‘live’ consulten in het B12 Institute. De arts of specialist opent uw dossier en leest zich in. Na het telefoongesprek doet hij of zij verslag van het consult in uw persoonlijke dossier en kan de behandeling of samenstelling van de receptuur worden aangepast. E-mails met zorgvragen worden ook zorgvuldig door de arts gelezen, met uw dossier bij de hand. Alles gebeurt in overleg met de patiënt, zodat u altijd weet wat de financiële consequenties voor u zijn. Voordat u bij ons op consult komt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om informatie over de vergoeding van de specifieke DOT DBC code. Geef daarbij de code van de behandelingen en onze prijs voor consulten door, én noem onze naam met de AGB-code (22220908). Zo voorkomt u verwarring.

Ter vergelijking ziet u hieronder de passantenprijzen van het AMC, Amsterdam. De passantenprijzen voor hetzelfde DOTDBC zijn daar veel hoger. Mocht uw zorgverzekeraar zeggen dat onze tarieven niet ‘marktconform’ zijn, dan kunt u onderstaand overzichtje overleggen. 

Daaronder ziet u een overzicht van de gehanteerde prijzen in 2017. Wij rekenden toen € 310,- per consult. U ziet dat wij volkomen marktcomfort werken. 


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands