Tarieven 2020

B12 Institute:

1 of 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: € 362,00 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015

Kind:             € 382,54  | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021

Meer dan 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: € 682,00 | DBC-code 15C227 | zorgproduct 39999010           

Kind:             € 892,54  | DBC-code 14E141 | zorgproduct 990816022

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen:

Volwassene: € 920,00 | DBC-code 15C223*| zorgproduct 39999006 *

AMC / VU Amsterdam:

1 of 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: €427,60 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015

Kind:             € 412,12  | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021

Meer dan 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten:

Volwassene: € 1090,91 | DBC-code 15C227 | zorgproduct 39999010          

Kind:             € 918,97  | DBC-code 14E141 | zorgproduct 990816022

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen:

Volwassene:€ 1338,39 | DBC-code 15C223| zorgproduct 39999006 *

* NB: dit laatste zorgproduct geldt alleen als er een verder extern onderzoek heeft plaatsgevonden naast de consulten zoals scopie / EEG  etc.

Wat is een DOT/DBC???

Uitleg:

De NZA heeft bepaald dat één zorgproduct (DOT/DBC) geldt in één tijdsbestek van drie maanden. Na die drie maanden wordt het tijdsbestek van het zorgproduct 4 maanden. 

Er wordt dus per tijdspanne vastgelegd wat de zorgverrichtingen waren. Dit wordt ‘het zorgproduct’ genoemd (DOT DBC). Er kunnen dus meerdere DOTDBC’s gerekend worden als u langer dan 3 maanden bij ons in behandeling bent. Uiteraard zullen er in het eerste tijdvak meer verrichtingen worden gedaan dan later. 

Tijdens telefoonconsulten worden exact dezelfde zaken gedaan als u op consult komt bij ons op het spreekuur: de arts / specialist gaat uw dossier openen en inlezen en na het telefoongesprek wordt er verslag gemaakt in uw dossier en eventuele behandeling dan wel receptuur aangepast. Dit geldt ook voor lange e-mails met zorgvragen waarbij de arts zaken moet opzoeken en bekijken in uw dossier. We doen zaken altijd in overleg met u, zodat u weet wat de financiële consequenties voor u zijn. Vraag ALTIJD uw zorgverzekeraar wat u krijgt vergoed voor de specifieke DOT DBC code VOORDAT u op consult komt. Geef daarbij de code van de behandelingen door, onze prijs én noem onze naam met AGB-code (22220908) dan kan er (hopelijk) geen verwarring zijn.

We hebben ter vergelijk ook de passantenprijzen van de AMC / Amsterdam bijgezet. Dit om u voor te bereiden als uw zorgverzekeraar zegt dat onze tarieven niet ‘marktconform’ zijn. U ziet dat die passantenprijzen voor hetzelfde DOTDBC veel hoger zijn.

Hieronder ziet u nog een overzicht van de gehanteerde prijzen uit 2017. Wij rekenden toen € 310,- U ziet dat wij daar prachtig middenin vallen: marktcomfort dus. Bovendien zijn deze prijzen gebaseerd op 1 consult.