Uiteraard ontkomt het B12 Institute niet aan de nieuwe wetgeving wat betreft de privacy van onze patienten. Het B12 Insitute was uit eigen beweging al een eind op streek aangezien onze patientendossiers in een streng beveiligde cloud staan die aan de NEN normen voldoet. 

Recht op verwijderen van de gegevens. 

Dit recht bestond ook al en was als protocol vastgelegd. Als extra is nu toegevoegd dat u middels het volgende e-mailadres een verzoek kunt indienen tot het laten verwijderen van al uw gegevens: mijndossier(APESTAART)b12-institute(PUNT)nl

Dit adres is niet bedoeld voor patientenvragen maar alleen voor verzoeken voor verwijdering van uw gegevens.

Vriendelijke groet,

Team B12 Institute

 

 


In samenwerking met het Zilveren Kruis, interne afdeling medisch specialistische zorg en klantencontact balie, is er een communicatie campagne in gang gezet om de naamsverwarring en de daarmee gepaard gaande verwarring over de polis-afhankelijke vergoedingen, uit de wereld te helpen zodat patiënten bij de klantenservice de juiste informatie voorgeschoteld krijgen: Alle zorgverzekeraars vergoeden polis afhankelijk de facturen van het B12 Institute, dus ook het Zilveren Kruis.lees verder...
+