Het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiëntie bij patiënten die door onder-diagnostiek onnodig lijden en belemmerd worden in het dagelijks leven door een invaliderend klachtenbeeld.