De Medische en Wetenschappelijke Advies Raad (MWAR) adviseert het B12 Institute (en daarmee ook de B12 Research Group) over medisch-wetenschappelijke zaken. De MWAR is samengesteld uit wetenschappers, afkomstig van universitair medische centra. Zij geven inhoudelijk advies over nieuw en lopend onderzoek met betrekking tot de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie. Zij zijn allen expert binnen het onderzoeksveld. Het uiteindelijke en gezamenlijke doel van de leden van de MWAR is het verbeteren en optimaliseren van de diagnose en behandeling van patiënten met een B12 en/of folaat deficiëntie.

De Medische en Wetenschappelijke Advies Raad bestaat uit:

 

  • Ingrid Rours

Paediatrician, Assistant Professor, directeur Kinderplein, Medisch Centrum voor kwaliteit van leven.

Ingrid Rours haalde haar basisartsexamen in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar opleiding werkte zij bij het Rode Kruis, de afdeling Interne Geneeskunde van het Burgerziekenhuis te Amsterdam, als KLM-arts in Tanzania en als Medical Officer Kindergeneeskunde in Bangladesh. Daarnaast verrichtte zij onderzoek naar ondervoeding en diarree in Brazilië en Bangladesh.

In 1991 verhuisde ze naar Zuid-Afrika, waar ze zich specialiseerde tot kinderarts. Zij was er werkzaam bij de afdelingen Algemene Kindergeneeskunde en Kindermishandeling in de academische ziekenhuizen van Soweto en Johannesburg. Daar startte Rours een onderzoek naar Chlamydia trachomatis infecties bij zwangere vrouwen en pasgeborenen. Na haar terugkeer naar Nederland in 1997 werkte ze als Algemeen Kinderarts, gespecialiseerd in kindermishandeling en kinderinfectieziekten. Ze deed de subspecialisatie Neonatologieën, verrichtte wetenschappelijk onderzoek en volgde een opleiding Journey Therapie.

In 2008 verlegde zij haar focus van de spoedeisende naar de niet-acute kindergeneeskunde. Sindsdien werkt zij vooral met kinderen met ADHD, autistiforme afwijkingen, andere gedrags- of sociaal-emotionele problemen, psychosomatische aandoeningen en chronisch lichamelijke klachten. In 2010 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam en in 2012 rondde ze de opleiding Master of Science in Klinische Epidemiologie af aan de NIHES, Rotterdam.

In 2011 startte Rours het zelfstandig behandelcentrum Kinderpraktijk Hillegersberg in Rotterdam Noord, dat later overging in het zelfstandig behandelcentrum Kinderplein in Rotterdam Zuid. Zij maakt deel uit van de European Brain Employers, een project van de Europese Uni, gericht op onderzoek naar ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.

Haar expertise op het gebied van ADHD, autisme en hoogbegaafdheid, en haar kennis op het gebied van epidemiologie, is een grote aanwinst voor het B12 Institute.

Kinderplein: http://www.mckinderplein.nl/

 

  • Lindsay Allen, Ph.D.

Foto: A. Brito

Professor, Research Professor University of California, Davis, Department of Nutrition

Dr. Lindsay Allen is Research Professor aan de Universiteit van California, Davis, Department of Nutrition. Binnen diezelfde Universiteit is zij ook directeur van het UCD Western Human Nutrition Research Center (‘Dr. Allen’s Lab’).

Haar onderzoek is gericht op de prevalentie, gevolgen en preventie van deficiëntie van micronutriënten. Daaronder vallen onder meer ijzer, vitamine B12, zink, vitamine A en riboflavine. Dr. Allen deed veel onderzoek naar maternale B12 deficiëntie en de korte en langere termijn gevolgen daarvan voor het (ongeboren) kind.

 

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad komt een aantal keer per jaar bijeen – live of via een online verbinding. De leden werken onbezoldigd.