Onze medewerkers doen hun uiterste best om uw zorgtraject in al haar facetten in goede banen te leiden. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit kunt u uiteraard het beste zo snel mogelijk bespreken met uw behandelaar. Daarnaast bent u met uw klacht altijd welkom bij andere medewerkers van het B12 Institute.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris. U doet dat door het Klachtenformulier te downloaden en in te vullen, en ondertekend op te sturen naar het B12 Institute, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Metroplein 90, 3083 BB Roterdam. Binnen 5 werkdagen wordt er contact met u opgenomen. 

Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan schakelen we een onafhankelijke persoon in die met u in gesprek gaat en als tussenpersoon hoor en wederhoor toepast. Als ook dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie waarbij het B12 Insitute is aangesloten: www.degeschillencommissie.nl.