Ondanks dat alle medewerkers hun uiterste best doen om uw zorgtraject in al haar facetten in goede banen te leiden, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling.

Het beste kunt u dit uiteraard in eerste instantie kenbaar maken aan uw behandelaar via een goed gesprek. Daarnaast uiteraard altijd bij andere medewerkers van het B12 Institute.

Mocht u daar samen niet uitkomen, kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris door middel van het invullen en opsturen van bijgaand formulier wat u kunt downloaden door op de volgende link te klikken:  Klachtenformulier. Dit formulier kunt u ondertekend opsturen naar B12 Institute t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Metroplein 90, 3083 BB Roterdam. Binnen 5 werkdagen wordt er contact met u opgenomen. 

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren voor u, dan schakelen we een onafhankelijk persoon in die met u het gesprek aangaat en als tussenpersoon hoor en wederhoor toepast. Mochten dat niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie waar het B12 Insitute bij is aangesloten namelijk: www.degeschillencommissie.nl.