Onze medewerkers doen hun uiterste best om uw zorgtraject in al haar facetten in goede banen te leiden. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit kunt u uiteraard het beste zo snel mogelijk bespreken met uw behandelaar. Daarnaast bent u met uw klacht altijd welkom bij andere medewerkers van het B12 Institute.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris. U doet dat door het Klachtenformulier te downloaden en in te vullen, en ondertekend op te sturen naar het B12 Institute, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Metroplein 90, 3083 BB Roterdam. Binnen 5 werkdagen wordt er contact met u opgenomen. 

Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan schakelen we een onafhankelijke persoon in die met u in gesprek gaat en als tussenpersoon hoor en wederhoor toepast. Als ook dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie waarbij het B12 Insitute is aangesloten: www.degeschillencommissie.nl.

 


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands