Ondanks dat alle medewerkers hun uiterste best doen om uw zorgtraject in al haar facetten in goede banen te leiden, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling.

Het beste kunt u dit uiteraard in eerste instiantie kenbaar maken aan uw behandelaar via een goed gesprek. Daarnaast uiteraard altijd bij andere medewerkers van het B12 Institute.

Mocht u daar samen niet uitkomen, kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris door middel van het invullen en opsturen van bijgaand formulier wat u kunt downloaden door op de volgende link te klikken:  Klachtenformulier. Dit formulier kunt u ondertekend opsturen naar B12 Institute t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Metroplein 90, 3083 BB Roterdam. Binnen 5 werkdagen wordt er contact met u opgenomen. 

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren voor u, dan schakelen we een onafhankelijk persoon in die met u het gesprek aangaat en als tussenpersoon hoor en wederhoor toepast. Mochten dat niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie waar het B12 Insitute bij is aangesloten namelijk: www.degeschillencommissie.nl.

 


In samenwerking met het Zilveren Kruis, interne afdeling medisch specialistische zorg en klantencontact balie, is er een communicatie campagne in gang gezet om de naamsverwarring en de daarmee gepaard gaande verwarring over de polis-afhankelijke vergoedingen, uit de wereld te helpen zodat patiënten bij de klantenservice de juiste informatie voorgeschoteld krijgen: Alle zorgverzekeraars vergoeden polis afhankelijk de facturen van het B12 Institute, dus ook het Zilveren Kruis.lees verder...
+