Vanaf de start van het B12 Institute helpen een aantal internisten ons op tijdelijke basis met het verkleinen van de wachtlijsten. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun hulp.

X
First International Conference on Vitamin B12 Deficiency in Clinical Practice

First International Conference on Vitamin B12 Deficiency in Clinical Practice

The Bookends of Life: pregnancy, childhood, adults & the elderly

8 & 9 juni, 2023

for more information click here