Vanaf de start van het B12 Institute helpen een aantal internisten ons op tijdelijke basis met het verkleinen van de wachtlijsten. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun hulp.