Ingrid Rours haalde haar basisartsexamen in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar opleiding werkte zij bij het Rode Kruis, de afdeling Interne Geneeskunde van het Burgerziekenhuis te Amsterdam, als KLM-arts in Tanzania en als Medical Officer Kindergeneeskunde in Bangladesh. Daarnaast verrichtte zij onderzoek naar ondervoeding en diarree in Brazilië en Bangladesh.

In 1991 verhuisde ze naar Zuid-Afrika, waar ze zich specialiseerde tot kinderarts. Zij was er werkzaam bij de afdelingen Algemene Kindergeneeskunde en Kindermishandeling in de academische ziekenhuizen van Soweto en Johannesburg. Daar startte Rours een onderzoek naar Chlamydia trachomatis infecties bij zwangere vrouwen en pasgeborenen. Na haar terugkeer naar Nederland in 1997 werkte ze als Algemeen Kinderarts, gespecialiseerd in kindermishandeling en kinderinfectieziekten. Ze deed de subspecialisatie Neonatologieën, verrichtte wetenschappelijk onderzoek en volgde een opleiding Journey Therapie.

In 2008 verlegde zij haar focus van de spoedeisende naar de niet-acute kindergeneeskunde. Sindsdien werkt zij vooral met kinderen met ADHD, autistiforme afwijkingen, andere gedrags- of sociaal-emotionele problemen, psychosomatische aandoeningen en chronisch lichamelijke klachten. In 2010 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam en in 2012 rondde ze de opleiding Master of Science in Klinische Epidemiologie af aan de NIHES, Rotterdam.

In 2011 startte Rours het zelfstandig behandelcentrum Kinderpraktijk Hillegersberg in Rotterdam Noord, dat later overging in het zelfstandig behandelcentrum Kinderplein in Rotterdam Zuid. Zij maakt deel uit van de European Brain Employers, een project van de Europese Uni, gericht op onderzoek naar ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.

Haar expertise op het gebied van ADHD, autisme en hoogbegaafdheid, en haar kennis op het gebied van epidemiologie, is een grote aanwinst voor het B12 Institute.

Kinderplein: http://www.mckinderplein.nl/


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands