Haar basisartsexamen behaalde zij in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na de opleiding werkte zij bij het Rode Kruis en interne geneeskunde in het Burgerziekenhuis te Amsterdam, als KLM-arts in Tanzania en medical officer kindergeneeskunde in Bangladesh, en deed onderzoek naar ondervoeding en diarree in Brazilie en Bangladesh.

In 1991 verhuisde Dr. Rours naar Zuid Afrika, waar zij zich specialiseerde tot kinderarts en werkzaam was in de algemene kindergeneeskunde en kindermishandeling in de academische ziekenhuizen van Soweto en Johannesburg. Tevens startte Dr. Rours een onderzoek naar Chlamydia trachomatis infecties bij zwangere vrouwen en pasgeborenen. Na mijn terugkeer naar Nederland in 1997 werkte ze als algemeen kinderarts, in de kindermishandeling, kinderinfectieziekten en deed een subspecialisatie neonatologieën deed daarnaast wetenschappelijk onderzoek en volgde een opleiding in complementaire geneeskunde, journeytherapie.

In 2008 verlegde zij haar focus van spoedeisende naar niet-acute kindergeneeskunde. Sindsdien werkt zij vooral met kinderen met ADHD, autistiforme afwijkingen en andere gedrags- of sociaal-emotionele problemen met daarmee samenhangende problemen, psychosomatische aandoeningen, en chronisch lichamelijke klachten. In 2010 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam en in 2012 rondde zij de opleiding Master of Science in Klinische Epidemiologie af aan de NIHES, Rotterdam af.

Zij startte in 2011 het zelfstandig behandelcentrum Kinderpraktijk Hillegersberg over in Rotterdam Noord welke overging naar een nieuw zelfstandig behandelcentrum in Rotterdam Zuid. Tevens maak zij deel uit van de European Brain Employers, een project vanuit de Europese Unie waarmee we aandacht willen vragen voor en kennis willen vergroten over mensen met ‘speciale breinen’ zoals ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.

Met Dr. Rours werken we mede samen vanuit het feit dat het klachtenbeeld van patiënten elkaar nog wel eens overlappen bij het B12 Institute en bij Kinderplein: http://www.mckinderplein.nl/

Haar expertise op het gebied van ADHD, autisme, hoogbegaafdheid alsmede haar kennis op het gebied van epidemiologie, is een grote aanwinst voor het B12 Institute.