De facturen van het B12 Institute worden ook in 2020 polis-afhankelijk vergoed voor ongecontracteerde zorg door alle zorgverzekeraars.

Het B12 Institute beschikt over een zelfstandige WTZi beschikking (Wet Toelating Zorginstelling) van het CIGB voor het leveren van medisch specialistische zorg. Onze specialisten leveren zorg uit de basisverzekering, zoals is vastgelegd door het Zorg Instituut Nederland: het diagnosticeren en uitsluiten van de ziekte Pernicieuze Anemie/ Ziekte van Addison Biermer.

Vergoedingen in 2020

Wij hebben geen contracten met de zorgverzekeraars vastgelegd, maar doordat de vrije artsenkeuze bij de wet is geregeld, kunt u uw facturen polis-afhankelijk vergoed krijgen. De vergoeding is vastgesteld voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Wij werken sinds 2017 op deze manier, en doen dat ook weer in 2020. Let u er wel op dat de vergoedingen van uw eigen risico afgaan, zoals dat ook geldt voor de zorg die u ontvang van andere klinieken of ziekenhuizen.

Bij een naturapolis ontvangt u een vergoeding van ongeveer 75 %. Bij een restitutiepolis ontvangt u een vergoeding van 100 %, maar er wordt steeds meer getornd aan de vrije artsenkeuze. Vraagt u dit voor de zekerheid na bij uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. U moet wellicht vaak doorklikken op de informatiepagina van de zorgverzekeraar om de juiste informatie te vinden. ONVZ bijvoorbeeld, waar u de duurste polis betaald, vergoed de factuur bijvoorbeeld niet meer 100 procent. Dat is ook zo bij andere ziekenhuizen met andere DOT/DBC’s. Het kromme is, dat de gemiddelde prijs voor deze DOTDBC, ANEMIE, is gebaseerd op één bezoek. Bloedarmoede, zo opgelost toch? Dat het B12 Institute vaak de moeilijkste patiënten ziet, namelijk degenen die een lange tijd niet behandeld zijn en ernstige klachten hebben ontwikkeld, doet er dan in de ogen van de zorgverzekeraar niet meer toe. Daarnaast kunnen ziekenhuizen compenseren met andere DOT/DBC’s die méér dan dekkend zijn. Ook dat voordeel heeft het B12 Institute niet. 

Om in aanmerking te komen voor een gehele (of gedeeltelijke) vergoeding uit de basisverzekering voor medisch specialistische zorg, is een verwijzing van de huisarts of specialist vereist. Dat geldt ook voor de verwijzing van kinderen. Een verwijzing van de huisarts is voldoende, aangezien bij het B12 Institute een kinderarts werkzaam is.

Tijdens een telefonische pre-intake bespreken wij wat ons zorgtraject inhoudt en geven wij u relevante informatie (bijvoorbeeld over de zorgverzekeraar). Ook checken wij of u bij ons op de goede plek bent. 

Na het intakegesprek ontvangt u van ons een e-mail. Daarin vindt u informatie over onze prijzen en de eventuele diagnose-code. Deze informatie kunt u bespreken met uw zorgverzekeraar. Meldt u daarbij wel dat u naar het B12 Institute in Rotterdam wilt, met AGB-code 22220908, en niet naar een andere zorgverlener; anders krijgt u wellicht een verkeerd antwoord.

Hieronder vindt u meer informatie over de ziekenfondspolissen.

Naturapolis

Bij een Naturapolis moet u vrijwel zeker een deel van de op de factuur vermelde kosten zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Restitutiepolis

Bij een Restitutiepolis kunt u de factuur geheel indienen bij de zorgverzekeraar. In sommige gevallen moet u de rekening eerst zelf voorschieten. Daarna ontvangt u het bedrag terug van de verzekeraar. 

Combinatiepolis

Bij een Combinatiepolis heeft u voor sommige vormen van zorg recht op een vergoeding. Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders. In dat geval is er sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘Eestitutiepolis’).

Factuur

De factuur wordt naar uw adres verzonden. Daarna dient u de factuur in bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de factuur minimaal drie maanden na aanvang van het zorgtraject (na het eerste consult). Indien van toepassing, ontvangt u na zes maanden nog een factuur. Dit heeft te maken met de wettelijke tijdsafbakening van zorgtrajecten.

Op onze website vindt u de tarieven en informatie over de DOT/DBC. Na uw intake ontvangt u al deze informatie ook in een e-mail. 

Passantentarieven 2020 en vergelijking prijzen; uitleg DOT/DBC

Kijk voor meer informatie ook op de website van de NZa:

NZa informatie zorgverzekeraars


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands