Om misverstanden te voorkomen, melden wij u het volgende. De facturen van het B12 Institute worden ook in 2020 POLIS-afhankelijk vergoed voor ongecontracteerde zorg door ALLE zorgverzekeraars.

Wij zijn de zorgverzekeraars erkentelijk voor het vertrouwen in onze werkwijze!

Het B12 Institute heeft een zelfstandige WTZi beschikking ontvangen (Wet Toelating Zorginstelling) van het CIGB voor het leveren van medisch specialistische zorg. Onze specialisten leveren zorg uit de basiszorg, zoals vastgelegd door het Zorg Instituut Nederland: het diagnosticeren en uitsluiten van de ziekte Pernicieuze Anemie/ Ziekte van Addison Biermer.

2018-2019->> Vergoedingen in 2020:

Wij hebben geen contracten met de zorgverzekeraars, maar doordat vrije artsenkeuze bij de wet is geregeld, is het wel degelijk mogelijk uw facturen polisafhankelijk vergoed te krijgen (voor niet-gecontracteerde zorgverleners). Voor het B12 Institute was dat zo in 2017, 2018 en 2019, en dit geldt ook voor 2020.

NB: De vergoedingen staan los van uw eigen risico zoals ook bij de zorg van andere ziekenhuizen!

Dat betekent een vergoeding van ongeveer 75 % bij een naturapolis en 100 % bij een restitutiepolis, waarbij aangetekend: Vraag het persoonlijk telefonisch na bij uw zorgverzekeraar om niet voor verrassingen te komen te staan. Er staan veel veradelijk kleine lettertjes in de voorwaarden hebben we bemerkt, ook bij een restitutiepolis! De zorgverzekeraars doen er veel aan om ongecontracteerde zorg te belemmeren en u moet soms zeer vaak doorklikken op de info pagina om de juiste informatie te vinden. En dan is het nog multi-interpretabel.

Het enige wat u zeker nodig heeft om in aanmerking te komen voor een gehele (of gedeeltelijke) vergoeding uit de basisverzekering voor medisch specialistische zorg, is een verwijzing van de huisarts of specialist. Dat geldt ook voor de verwijzing van uw kind: een verwijzing van de huisarts is voldoende, aangezien bij het B12 Institute een kinderarts werkzaam is.

Tijdens een telefonische pre-intake bespreken wij met u persoonlijk wat ons zorgtraject inhoudt en geven wij u relevante informatie (bijvoorbeeld met betrekking tot de zorgverzekeraar). Ook gaan wij na of u bij ons wel op de goede plek bent, want er is meer dan alleen B12 deficiëntie. Wij denken met u mee, anders kost het u wellicht onnodig geld.

Na het intakegesprek aan de telefoon ontvangt u van ons een email. Daarin staat exact vermeld wat de prijzen zijn en wat de eventuele diagnosecode is. Dit kunt u bespreken met uw zorgverzekeraar. Meldt dan wel dat u naar het B12 Research Institute & Treatment Center in Rotterdam wilt met AGB-code 22220908 en niet naar een andere zorgverlener; anders krijgt u wellicht een verkeerd antwoord.

Hieronder kunt u lezen wat de verschillende polissen voor u kunnen betekenen.

Naturapolis

  • Heeft u een Naturapolis? U moet bijna zeker een gedeelte van de factuur voor de consulten zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Restitutiepolis

  • Heeft u een restitutiepolis? Dan kunt de de rekening declareren bij de zorgverzekeraar. Soms is het zo dat u de rekening eerst zelf moet voorschieten. Bij een restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar het wettelijke tarief (kinderen) of een marktconforme (vrije tarief) vergoeding aan u terug.

Combinatiepolis

  • U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie).
  • Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’).

Lees uw polis goed na om niet voor verrassingen te komen staan en vraag het ook uw zorgverzekeraar. Zo heeft u duidelijk zwart op wit wat een en ander voor u kan betekenen. Betrek ook het hele zorgplaatje van uzelf en eventueel uw gezin bij uw beslissing om bij een zorgverzekeraar een zorgpolis af te sluiten. U heeft wellicht ook andere zorg nodig dan de bezoeken aan het B12 Institute.

Factuur

  • De factuur gaat eerst naar u. Daarna dient u de factuur in bij uw zorgverzekeraar.
  • U krijgt de factuur MINIMAAL drie maanden na aanvang van het zorgtraject (na het eerste consult) en eventueel na zes maanden nog eenmaal. Dit heeft te maken met de wettelijke afbakening van de af te ronden zorgtrajecten.

Lees meer op onze site over wat de tarieven zijn en wat een DOT/DBC is, zodat u geen verrassingen krijgt voorgeschoteld. AL deze informatie krijgt u later ook nog een keer in uw mailbox als u zich aanmeldt bij ons.

Passantentarieven 2020, en vergelijking B12 Institute met AMC / Amsterdam | Uitleg DOT/DBC

Kijk voor meer informatie ook op de website van de NZa:

NZa informatie zorgverzekeraars