Het B12 Institute heeft een zelfstandige WTZi beschikking ontvangen (Wet Toelating Zorginstelling) van het Ministerie van WVS / CIGB voor het leveren van medisch specialistische zorg. Onze specialisten leveren zorg uit de basiszorg zoals vasgelegd door het Zorg Instituut Nederland: het diagnosticeren dan wel uitsluiten van de ziekte Pernicieuze Anemie/ Addison Biermer. Aangezien wij geen contracten hebben kunnen afsluiten met zorgverzekeraars, hangt het van uw polis af hoe hoog de vergoeding van uw zorgverzekeraar is (voor niet-gecontracteerde zorgverleners).

Het enige wat u zeker nodig heeft om in aanmerking te komen voor een (gehele of gedeeltelijke) vergoeding uit de basisverzekering, is een verwijzing van de huisarts of specialist.

Tijdens een telefonische pre-intake bespreken we met u persoonlijk wat ons zorgtraject inhoudt en geven wij u relevante info met betrekking tot bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. 

Hieronder kunt u lezen wat de verschillende polissen voor u kan betekenen.

Naturapolis

  • Heeft u een Naturapolis? Het kan zijn dat u een (deel) van de kosten van uw consult zelf moet betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Restitutiepolis

  • Heeft u een restitutiepolis? Dan kunt de de rekening declareren bij de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u de rekening eerst zelf moet voorschieten. Bij een restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding aan u terug.

Combinatiepolis

  • U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie).
  • Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’).

Lees uw polis goed na om niet voor verrassingen te komen staan en vraag het ook uw zorgverzekeraar, dan heeft u duidelijk zwart op wit wat e.e.a. voor u kan betekenen.

Factuur

  • De factuur gaat eerst naar u en dient u daarna zelf in bij uw zorgverzekeraar.
  • De factuur krijgt u drie maanden na aanvang van het zorgtraject en eventueel na 6 maanden nog eenmaal. Dit heeft te maken met wettelijke afbakening van de af te ronden zorgtrajecten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de NZa:

NZa informatie zorgverzekeraars