Patiënten worden ingepland op volgorde van inschrijving en op urgentie. We hebben dus niet een standaard wachttijd. Uw wachttijd wordt bepaald door uw urgentie.

Actuele wachttijden: Wachttijden eerste intake

De telefoonlijn is op gezette tijden opengesteld voor nieuwe patiënten mét een verwijzing van huisarts of specialist:

https://b12-institute.nl/contact/

Tijdens het eerste telefonisch contact hebben wij een uitvoerig intakegesprek met u en ontstaat er een vóórinschrijving. Tijdens deze intake is alle informatie belangrijk. Op deze manier proberen we ook te kijken of we u wellicht direct al enige hulp kunnen bieden of met uw verwijzer kunnen overleggen.

We plannen dus niet meteen een afspraak in. U krijgt van ons binnen 5 werkdagen na inschrijving een e-mail waarin u wordt gevraagd uw gegevens aan te vullen en uw verwijzing en beschikbare labwaarden te uploaden. Deze komen dan direct in uw patiëntendossier. U kunt maximaal 2 MB per bestand uploaden.

Indien u via uw verwijzer digitaal via onze website wordt aangemeld, krijgt u eerst een e-mail met het verzoek om uw gegevens aan te vullen. Daarna nemen we indien nodig contact met u op voor aanvullende gegevens. Uw eerste afspraak vindt altijd plaats na telefonisch overleg.

Naar aanleiding van het telefonische intakegesprek en uw aangevulde gegevens beoordelen onze medisch specialisten wanneer u wordt ingepland. U wordt ruim op tijd benaderd via de telefoon en in overleg met u wordt de eerste afspraak op het B12 Institute ingepland. Bij eventuele vervolgconsulten wordt er in overleg met u bepaald of u terugkomt voor een ‘live’ consult of een telefonisch consult. De NZa heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2018 deze consulten gewoon meetellen als consult, maar dan als: ‘consult op afstand’. Dit om u en ons tegemoet te komen vanwege de afstanden. De artsen besteden dan ook evenveel aandacht aan beide soorten consulten: lezen in, bereiden voor  en maken verslag na het consult voor in uw patiëntendossier.

Voor als u belt: Wij kunnen en willen u helaas geen persoonlijk advies via de telefoon geven als u niet door een van onze artsen bent gezien en bij ons patiënt bent. 

STAR en Erasmus MC- Laboratorium voor bloedonderzoeken

U neemt sowieso uw beschikbare relevante labwaarden mee (en load ze vooraf op). Dit is heel nuttig om uw medische geschiedenis in kaart te brengen. Tijdens het consult wordt er gekeken wat er (nog) moet gebeuren aan bloedtesten.

Het laboratorium voor bloedonderzoek (STAR) zit bij ons aan de overkant, dus reuze handig. Daarom zijn we hier mede neergestreken, kunnen testen en monitoren als het nodig is. Als er bloedwaarden gemonitord moeten worden verderop in het zorgtraject, kan dat bijvoorbeeld bij het volgende consult gebeuren of u krijgt van ons een labformulier opgestuurd.

Alle bloedonderzoeken zijn voor rekening van het B12 institute aangezien dit uiteraard bij de DOT/DBC van Medisch Specialistische Zorg hoort.

Als het nodig is vragen we, in overleg en met toestemming van u uiteraard, ook dossiers en gegevens van u op bij andere zorgverleners op. Op deze manier krijgen we een redelijk goed beeld van uw geschiedenis wat belangrijk is voor de diagnose en om te kijken of er ook andere zaken/ziekten meespelen bij uw klachten.

Zorgtrajecten 2019: bij het B12 Institute gewoon polisafhankelijk vergoed, net zoals in 2018 en 2017.