Patiënten worden ingepland op volgorde van inschrijving en urgentie.

Er is een lange wachttijd, er wordt bij de planning onderscheidt gemaakt tussen patiënten die nog geen behandeling ontvangen en patiënten die al worden behandeld. Ook wordt er een inschatting gemaakt bij welke specialist de patiënt kan worden ingepland.
 

Niet-behandelde patiënten hebben voorrang. U komt dan samen met andere niet-behandelde patiënten bovenaan de wachtlijst (mits er geen behandeling wordt gestart); we proberen u dan zo snel mogelijk te zien. Dat betekent helaas niet dat u dan na een week al aan de beurt bent. Voor kinderen geldt een andere wachttijd en wachtlijst.

Er is dus geen standaard wachttijd. Actuele wachttijden: Wachttijden eerste intake

De telefoonlijn is opengesteld voor nieuwe patiënten met een verwijzing van huisarts of specialist. 

https://b12-institute.nl/contact/

Tijdens het eerste telefonische contact voeren wij een uitgebreid intakegesprek met u en maken wij een vóórinschrijving.
 
We plannen dus niet meteen een afspraak in. U krijgt van ons binnen enkele werkdagen na inschrijving een e-mail waarin u wordt gevraagd uw gegevens aan te vullen en uw verwijzing en beschikbare bloeduitslagen te uploaden. Deze komen direct in uw patiëntendossier te staan. U kunt maximaal 2 MB per bestand uploaden; bij voorkeur in PDF of Word.
Indien u via uw verwijzer digitaal via onze website wordt aangemeld, wordt er met u telefonisch contact opgenomen voor het opvragen van aanvullende gegevens alvorens wij een voorinschrijving kunnen maken voor u.
 
Uw eerste afspraak kan altijd pas plaats vinden na het telefonisch overleg en nadat u het dossier van uw inschrijving volledig heeft ingevuld.
 
Na het telefonische intakegesprek en de ontvangst van uw aanvullende gegevens, beoordelen onze medisch specialisten wanneer u wordt ingepland. Hierover wordt u op tijd telefonisch benaderd. In overleg met u plannen we de eerste afspraak op het B12 Institute. Bij eventuele vervolgconsulten bepalen we in overleg met u of u bij ons terugkomt voor een consult, of dat we een telefonisch consult of beeldbel consult inplannen. De NZa heeft bepaald dat deze consulten vanaf 1 januari 2018 meetellen als ‘consult op afstand’. De artsen besteden evenveel aandacht aan deze consulten: ze lezen zich in, bereiden zich voor en stellen na afloop een verslag op voor in uw patiëntendossier.
 
Via de telefoon kunnen en willen wij u geen persoonlijk advies geven als u niet door een van onze artsen bent gezien en bij ons patiënt bent. 

STAR en Erasmus MC- Laboratorium voor bloedonderzoeken

Als u naar het consult komt, neemt u uw beschikbare bloeduitslagen mee (u heeft deze vooraf ook ge-uploaded). Hiermee kunnen wij uw medische geschiedenis in kaart brengen. Tijdens het consult beoordeeld de arts of er aanvullende bloedonderzoek nodig is.
 
Het laboratorium voor bloedonderzoek (STAR) bevindt zich op 240 meter loopafstand van het B12 Institute. Vooraf aan herhaalconsulten is het vaak nodig dat u opnieuw een bloedonderzoek laat uitvoeren. Bij voorkeur bij een STAR locatie maar deze mag ook uitgevoerd worden bij een ziekhuis of prikpost.
 
Alle bloedonderzoeken zijn voor rekening van het B12 institute, aangezien ze tot de DOT/DBC van Medisch Specialistische Zorg behoren.
 
Indien nodig – bijvoorbeeld wanneer er andere zaken of ziektes meespelen bij uw klachten – vragen we in overleg met u, en alleen met uw toestemming, gegevens op bij andere zorgverleners. 
 
 
 

Zorgtrajecten: consulten bij het B12 Institute worden door alle, met uitzondering van de ASR, zorgverzekeraars polis-afhankelijk vergoed.