Patiënten worden ingepland op volgorde van inschrijving en urgentie.

Er is een lange wachttijd, echter dit geldt merendeel voor patiënten die op het moment van aanmelding al een behandeling middels injecties krijgen.

Niet-behandelde patiënten (met klachten!) hebben voorrang. U komt dan samen met andere niet-behandelde patiënten bovenaan de wachtlijst (vermits er geen behandeling wordt gestart) en we proberen u dan zo snel mogelijk te zien. Dat betekent helaas niet dat u dan na een week al aan de beurt bent.  Ook voor kinderen geldt een andere wachttijd, aangezien we op de afdeling Kindergeneeskunde nog meer een tekort aan behandelaars hebben.

Er is dus geen standaard wachttijd. Actuele wachttijden: Wachttijden eerste intake

De telefoonlijn is opengesteld voor nieuwe patiënten met een verwijzing van huisarts of specialist. 

https://b12-institute.nl/contact/

Tijdens het eerste telefonische contact voeren wij een uitvoerig intakegesprek met u en maken wij een vóórinschrijving. Aan de hand van de informatie die u geeft, kijken we of we u meteen al ten dienste kunnen staan, of dat we met uw verwijzer gaan overleggen.

We plannen dus niet meteen een afspraak in. U krijgt van ons binnen 5 werkdagen na inschrijving een e-mail waarin u wordt gevraagd uw gegevens aan te vullen en uw verwijzing en beschikbare labwaarden te uploaden. Deze komen direct in uw patiëntendossier te staan. U kunt maximaal 2 MB per bestand uploaden.

Indien u via uw verwijzer digitaal via onze website wordt aangemeld, krijgt u eerst een e-mail met het verzoek uw gegevens aan te vullen. Als het nodig is, nemen we daarna contact met u op en vragen we naar aanvullende gegevens. Uw eerste afspraak vindt altijd plaats na het telefonisch gevoerde overleg.

Na het telefonische intakegesprek en de ontvangst van uw aanvullende gegevens, beoordelen onze medisch specialisten wanneer u wordt ingepland. Hierover wordt u ruim op tijd telefonisch benaderd. In overleg met u plannen we de eerste afspraak op het B12 Institute. Bij eventuele vervolgconsulten bepalen we in overleg met u of u bij ons terugkomt voor een consult, of dat we een telefonisch consult inplannen. De NZa heeft bepaald dat deze consulten vanaf 1 januari 2018 meetellen als ‘consult op afstand’. De artsen besteden evenveel aandacht aan beide soorten consulten: ze lezen in, bereiden zich voor en stellen na afloop een verslag op voor in uw patiëntendossier.

Via de telefoon kunnen en willen wij u geen persoonlijk advies geven als u niet door een van onze artsen bent gezien en bij ons patiënt bent. 

STAR en Erasmus MC- Laboratorium voor bloedonderzoeken

Als u naar het consult komt, neemt u uw beschikbare labwaarden mee (u heeft deze vooraf ook ge-uploaded). Hiermee kunnen wij uw medische geschiedenis in kaart brengen. Tijdens het consult kijken we of er nog extra bloedtesten nodig zijn. 

Het laboratorium voor bloedonderzoek (STAR) bevindt zich tegenover het B12 Institute. We kunnen testen en monitoren indien dat nodig is. U kunt een (vervolg)consult bijvoorbeeld eenvoudig combineren met een bloedtest. In dat geval krijgt u van te voren een labformulier toegestuurd.

Alle bloedonderzoeken zijn voor rekening van het B12 institute, aangezien ze tot de DOT/DBC van Medisch Specialistische Zorg behoren.

Indien nodig – bijvoorbeeld wanneer er andere zaken of ziektes meespelen bij uw krachten – vragen we in overleg met u, en alleen met uw toestemming, gegevens op bij andere zorgverleners. 

Zorgtrajecten: consulten bij het B12 Institute worden door alle zorgverzekeraars polis-afhankelijk vergoed.


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands