Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. We leggen uit waar en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen liggen worden. Verder komen uw rechten aan bod met betrekking tot uw gegevens en hoe uw gebruik kunt maken van deze rechten. De privacyverklaring is geactualiseerd nadat onze websites aangepast zijn om te voldoen aan de AVG ofwel in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation).

Websitebezoek en Analytics
Onze website van verzamelt uw gegevens om onze website continue te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Matomo analytics. Wij hosten zelf deze analytics software en delen uw gegevens niet met andere partijen. De gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan:

• Informatie zoals de duur van uw website bezoek
• Of uw de website bezoekt met een desktop, laptop, tablet of smartphone
• Welke pagina’s die u veel (of juist weinig) bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Aanmelding via de telefoon
Nadat er een telefonisch intakegesprek heeft plaatsgevonden, noteren wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naam in een voor u aangemaakt plekje op onze server. Via deze gegevens krijgt u per e-mailbericht een uitnodiging om via een beveiligde link, uw gegevens verder aan te vullen. Deze gegevens worden daarna gedeeld met de artsen. Deze gegevens worden daarna in ons elektronische patiëntendossier overgezet op een beveiligde onlineserver. Uw gegevens worden dus niet tot nauwelijks (soms tijdelijk) op onze eigen computers bewaard.

Aanmeldingsformulier
Wellicht dat u zich in de toekomst via een aanmeldingsformulier op onze website kunt aanmelden bij ons. Echter op dit moment is dit onwenselijk aangezien de verwachting is dat dit gaat leiden tot een ongebreidelde wachtlijst van meer dan een jaar.

Onderzoek
Daarnaast kan het zijn dat u in de toekomst via de e-mail wordt uitgenodigd om gegevens aan te vullen nodig voor onderzoek. Dat kunt u uiteraard weigeren.
B12 Research Institute kan eventueel in de toekomst via de e-mail nieuwsbrieven versturen. Deze nieuwsbrieven zijn met name informatief en gericht op kennisdeling.

Nieuwsbrieven
In de toekomst kan het wellicht gebeuren dat het B12 Institute nieuwsbrieven gaat versturen aan u met nuttige informatie. Uw e-mailadres en naam zijn al opgeslagen op onze zelf gehoste mailingsoftware toen u zich aanmeldde bij het B12 Institute omdat u interesse heeft /had in een consult. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Ontvangers
De gegevens die B12 Research Institute ontvangt en verwerkt worden niet beheerd door derden. De eventuele correspondentie wordt verzonden met zelf gehoste mailingsoftware. De website en back-up van de website worden gehost bij one.com. Gegevens die u achterlaat op de website van B12 Research Institute zijn op de servers van one.com opgeslagen, alsmede bij ons op een lokaal back-up systeem.

Opslag periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Concreet: Uw gegevens worden niet langer dan 15 jaar bewaard.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden door ons alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door B12 Research Institute of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een geavanceerd wachtwoord.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd via een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van B12 Research Institute privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL en de URL begint altijd met https (in plaats van het onbeveiligde http)

Uw rechten!

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij B12 Research Institute, dan wel elektronisch patiëntendossier vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet of zijn deze gegevens veranderd, vraag dan of B12 Research Institute de gegevens aanpast. Uw gegevens betreffende de vastgelegde gegevens in het dossier op onze eigen server, kunt u zelf eenvoudig aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan de brief en/of eerder gestuurde e-mailbericht.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd, dan heeft u recht op het laten verwijderen van deze gegevens. U heeft tevens het recht op het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat B12 Research Institute uw gegevens gebruikt of langer opslaat? Dan heeft u het recht op het laten stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van dit recht kan via het e-mailadres: mijndossierb12-institute. nl, waarna u een mail van ons ontvangt. Daarin vragen wij toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Onze Functionaris Gegevens (FG) bescherming reageert binnen 10 werkdagen.

Onze plichten
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van kennis, het doen van onderzoek, diensten van B12 Research Institute via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden.

De overheid
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het versturen van een uitnodiging. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen, uw telefoonnummer om u na te bellen als de e-mail met uw uitnodiging terugkomt omdat het e-mailadres niet klopt of foutief is ingevuld. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het B12 Research Institute de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Het B12 Research Institute behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer B12 Research Institute gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van B12 Research Institute te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.