Een kleine zorgorganisatie als het B12 Insitute, met weinig medewerkers, kan in feite geen onafhankelijk onderzoek instellen naar calamiteiten, incidenten en de klachtenafhandeling op een goede en verantwoorde manier afhandelen. Dit zijn ernstige zaken en daarom hebben we per 1 januari 2018 een op dit gebied gespecialiseerde en ervaren persoon aangesteld op wie we te allen tijde een beroep kunnen doen:

Sonja Oomkens, oprichter, eigenaar van Veiliger Zorg (veiligerzorg.nl).    

Mevrouw Oomkens werkte twintig jaar als fysiotherapeut en manueel therapeut in het Diakonessenhuis  Utrecht.

Vanaf 2000 tot 2003 was zij als kwaliteitsfunctionaris werkzaam bij het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Van 2003 tot 2017 werkte zij als kwaliteitsfunctionaris bij Primair Huisartsenposten, met als aandachtsgebied patiëntveiligheid.

Zij is opgeleid door Dorien Zwart, huisarts en voorzitter van de MIP-commissie van Primair, die promoveerde op het onderwerp Incident melden in de huisartsgeneeskunde.

Haar opleiding deed zij aanvankelijk met de bedoeling de zeven VIM-commissies van Primair te scholen, maar omdat zij binnen Primair klaar was met de scholing van VIM-commissieleden en zij haar kennis graag deelt met anderen, is zij in mei 2011 met haar eigen bedrijf Veiliger Zorg gestart.

Wij zijn blij dat we, indien noodzakelijk, een beroep kunnen doen op de deskundigheid van mevrouw Oomkens!