Een kleine zorgorganisatie als het B12 Insitute, met weinig medewerkers, kan in feite geen onafhankelijk onderzoek instellen naar calamiteiten en incidenten, of de klachtenafhandeling op een verantwoorde manier afhandelen. Omdat het over belangrijke kwesties gaat, hebben we per 1 januari 2018 een op dit gebied gespecialiseerde en ervaren persoon aangesteld op wie we te allen tijde een beroep kunnen doen:

Sonja Oomkens, oprichter en eigenaar van Veiliger Zorg (veiligerzorg.nl). Zij Oomkens werkte twintig jaar als fysiotherapeut en manueel therapeut in het Diakonessenhuis, Utrecht. Vanaf 2000 tot 2003 was zij als kwaliteitsfunctionaris werkzaam bij het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Van 2003 tot 2017 werkte zij als kwaliteitsfunctionaris bij Primair Huisartsenposten, met als aandachtsgebied patiëntveiligheid.

Zij is opgeleid door Dorien Zwart, huisarts en voorzitter van de MIP-commissie van Primair. Sonja Oomkens promoveerde op het onderwerp Incident melden in de huisartsgeneeskunde. Haar opleiding deed zij met de bedoeling de zeven VIM-commissies van Primair te scholen. Om haar kennis met anderen te delen, startte ze in 2011 haar bedrijf Veiliger Zorg.

Wij zijn blij dat we, als het noodzakelijk is, een beroep kunnen doen op de deskundigheid van mevrouw Oomkens.