Een kleine zorgorganisatie als het B12 Insitute, met weinig medewerkers, kan in feite geen onafhankelijk onderzoek instellen naar calamiteiten en incidenten, of de klachtenafhandeling op een verantwoorde manier afhandelen. Omdat het over belangrijke kwesties gaat, hebben we per 1 januari 2018 een op dit gebied gespecialiseerde en ervaren persoon aangesteld op wie we te allen tijde een beroep kunnen doen:

Sonja Oomkens, oprichter en eigenaar van Veiliger Zorg (veiligerzorg.nl). Zij Oomkens werkte twintig jaar als fysiotherapeut en manueel therapeut in het Diakonessenhuis, Utrecht. Vanaf 2000 tot 2003 was zij als kwaliteitsfunctionaris werkzaam bij het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Van 2003 tot 2017 werkte zij als kwaliteitsfunctionaris bij Primair Huisartsenposten, met als aandachtsgebied patiëntveiligheid.

Zij is opgeleid door Dorien Zwart, huisarts en voorzitter van de MIP-commissie van Primair. Sonja Oomkens promoveerde op het onderwerp Incident melden in de huisartsgeneeskunde. Haar opleiding deed zij met de bedoeling de zeven VIM-commissies van Primair te scholen. Om haar kennis met anderen te delen, startte ze in 2011 haar bedrijf Veiliger Zorg.

Wij zijn blij dat we, als het noodzakelijk is, een beroep kunnen doen op de deskundigheid van mevrouw Oomkens.


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands