Toelichting Ponds et al. 2006: " de normale score ligt tussen 21 en 43, een hoge score ligt tussen 44 en 54, een zeer hoge score is elke score groter of gelijk aan 55, een lage score ligt tussen de 10 en 21 en een zeer lage score is kleiner of gelijk aan 9"