Vitamin B12 deficiency may have a large variety of causes. In the intricate B12 absorption process a lot can go wrong. All causes listed below can lead to low B12 blood levels and have been described in specialist literature:

Gastric malabsorption

 • pernicious anaemia
 • (partial or total) gastrectomie, Gastric Bypass, Sleeve etc. 
 • Zollinger-Ellison syndrome

Intestinal malabsorption

 • Ileocecal resection or disease, e.g. Crohn inflammatory bowel disease and tuberculosis ileitis
 • Coeliac disease
 • Blind loop syndrome
 • luminal diseases: chronic pancreatitis and gastrinoma
 • parasites: Giardia, bacterial overgrowth and fish tapeworm

Pancreatic Insufficiency 

Reduced intake

 • malnourishment
 • strictly vegan or vegetarian diet

Congenital or hereditary factors

 • intrinsic factor receptor deficiency
 • Imerslund-Gräsback syndrome
 • congenital intrinsic factor deficiency: ‘juvenile’ pernicious anaemia
 • Cobalamin mutation (C-G-1-gen)
 • transcobalamine 2 deficiency

Increased consumption

 • hemolysis 
 • HIV
 • Waldenström’s disease
 • Kahler’s disease

Drugs and medication

 • alcohol
 • laughing gas
 • proton pump inhibitors (antacids)
 • H2 receptor antagonists
 • metformin
 • colchicine
 • Slow K (potassium chloride) preparations
 • cholestyramine
 • birth control pill
 • Levodopa
 • Nitrofurantoine: Be careful with neurological conditions. These antibiotics are frequently prescribed for cystitis and affect vitamin B-intake. See: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/…/nitrofurantoine… 

  Sources: (a.o.) Hunt, A., Harrington, D., & Robinson, S. (2014). Vitamin B12 deficiency, Clinical review. 349. doi:10.1136/bmj.g5226

  © 2014-2019 B12 Institute Nederland, Rotterdam, NL


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

 1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
 2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
 3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
 4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
 5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
 6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
 7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands