Telefoon: voor nieuwe patiënten met een verwijzing

Dank u voor uw begrip.

Voor nieuwe patiënten zijn we  van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 010-7370675.

Uitzonderingen: feestdagen en speciale dagen die op deze pagina worden vermeld. Als de lijn bezet is, wordt u in de wacht gezet en hoort u hoeveel wachtenden er voor u zijn. De mensen die zich bij ons aanmelden voor een consult, proberen we meteen aan de telefoon zo goed mogelijk te helpen en we kijken of ze bij ons op de goede plek zijn (ergo: een grote kans op B12 def.). Met dit gesprek wordt de eerste pre-triage toegepast. Bent u alleen maar bijv. moe, is dat voor ons geen aanwijzing dat u op uw plek bent bij ons!

Dit zijn dus geen korte gesprekken! We vragen uw begrip voor een eventueel wat langere wachttijd aan de telefoon. Het ontbreekt ons aan middelen en personeel om meerdere telefoons te kunnen bedienen. 

Aan de telefoon zullen we u, als mogelijke patient, geen medische adviezen geven. Dat vinden wij niet ethisch en daarnaast: de B12-puzzel is daarvoor veel te gecompliceerd. U moet u eerst door een van onze artsen zijn gezien.


Feestdagen gesloten

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaart
  • Koningsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Kerstdagen

Informatie voor artsen

artseninfob12-institute(punt)nl

Artsen, huisarten en specialisten, maar ook arbo-artsen en apothekers kunnen via dit mailadres vragen stellen over hun patiënten (intercollegiaal consult). Dit is soms handig omdat we hiermee een verwijzing naar het B12 institute kunnen vermijden.

Ook zorgverzekeraars die graag input wensen over hetgeen wij dagelijks meemaken, zijn van harte welkom.

Patiënten die via dit mailadres vragen stellen, krijgen geen antwoord. De vraag naar goede info en de nood onder patiënten is  hoog. Dit is de reden waarom wij deze vragen met een klein team, zoals het onze, niet kunnen beantwoorden. Ook de zorgvuldigheid in de antwoorden, zit dat in de weg: wij zijn niet op de hoogte van uw gezondheids-geschiedenis en kunnen en willen derhalve daarom ook niet via de mail, uw gezondheidsvragen beantwoorden. Dit vinden wij niet ethisch.


Informatie voor de pers

Richt u tot: persb12-institute(punt)nl. Stuurt u ons als bijlage bij uw mail een kopie van uw perskaart.


Informatie voor patiënten

Bovenstaande mailadressen kunnen niet worden gebruikt door nieuwe patiënten die vragen hebben over hun gezondheid, behandeling en symptomen. Ook hun familieleden kunnen hier niet terecht. Berichten zullen daarom niet worden beantwoord. Wij geven onze ‘eigen’ patiënten na het consult een e-mailadres door. Zodra iemand bij ons is ingeschreven, kan hij of zij via dat adres contact met ons opnemen. 

Zie verder: Aanmeldingen voor patiënten: Hoe werkt het?

Adres: Metroplein 90, 3083 BB Rotterdam

Het B12 Institute is gevestigd op de derde verdieping. Het B12 Institute is alleen op afspraak geopend.

Bereikbaarheid B12 Institute