Charlotte Simons is in 2011 afgestudeerd als arts.
Na haar afstuderen heeft zij in de psychiatrie en vervolgens zeven jaar als militair arts voor de Koninklijke Marine gewerkt. Binnen defensie is zij breed opgeleid in onder meer huisartsgeneeskunde, spoedeisende geneeskunde en bedrijfsgeneeskunde. Breed kijken, ofwel alle zaken van het leven in kaart brengen, vindt zij belangrijk. Dat komt overeen met de aandacht en tijd die het B12 Institute tijdens de intake inruimt voor de patiënt. Simons heeft een brede basiskennis en werkervaring, die zij inzet bij het B12 Institute.

Vanaf 1 september 2019 is zij werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde, onder leiding van Drs. Versteeg, waar zij al meerdere kinderen heeft gezien. Daar zijn we, gezien de oplopende wachtlijst, erg blij mee.

Welkom Charlotte!


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands