Charlotte Simons is in 2011 afgestudeerd als arts.
Na haar afstuderen heeft zij in de psychiatrie en vervolgens zeven jaar als militair arts voor de Koninklijke Marine gewerkt.
Binnen defensie is zij breed opgeleid in o.a. huisartsgeneeskunde, spoedeisende geneeskunde en bedrijfsgeneeskunde.  Breed kijken vindt Dr.Simons belangrijk: alle zaken van het leven in kaart brengen. Dat komt goed overeen met de tijd die het B12 Institute inruimt voor de patiënt tijdens de intake. Simons heeft een brede basiskennis en werkervaring opgedaan, die zij zal inzetten bij het B12 Institute.

Vanaf 1 september is zij werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde onder leiding van Drs. Versteeg, waar zij al meerdere kinderen heeft gezien. Daar zijn we, gezien de oplopende wachtlijst, erg blij mee.

Welkom Charlotte!