Charlotte Simons is in 2011 afgestudeerd als arts.
Na haar afstuderen heeft zij in de psychiatrie en vervolgens zeven jaar als militair arts voor de Koninklijke Marine gewerkt. Binnen defensie is zij breed opgeleid in onder meer huisartsgeneeskunde, spoedeisende geneeskunde en bedrijfsgeneeskunde. Breed kijken, ofwel alle zaken van het leven in kaart brengen, vindt zij belangrijk. Dat komt overeen met de aandacht en tijd die het B12 Institute tijdens de intake inruimt voor de patiënt. Simons heeft een brede basiskennis en werkervaring, die zij inzet bij het B12 Institute.

Vanaf 1 september 2019 is zij werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde, onder leiding van Drs. Versteeg, waar zij al meerdere kinderen heeft gezien. Daar zijn we, gezien de oplopende wachtlijst, erg blij mee.

Welkom Charlotte!