Nieuwsgierig en verbindend

Netwerker

Op zoek naar een betere diagnostiek en behandeling van B12 deficiëntie bouwt Clara Plattel sinds 2013 aan een (inter)nationaal netwerk van gespecialiseerde artsen, klinisch chemici en voedingswetenschappers met jarenlange ervaring in universitair onderzoek op hetzelfdevakgebied. Op internationale wetenschappelijke conferenties, met onderwerpen als ‘1C metabolisme’ en ‘Methylation & transsulferation pathway’, breidt ze haar netwerk uit, wat inmiddels leidt tot samenwerkingen en kennisuitwisseling op internationaal niveau.

B12 Institute

Om onderzoekresultaten uit de klinische chemie en klinische praktijkervaring te integreren, richtte ze eind 2016 het B12 Institute op. Dit instituut positioneert zich als een (internationaal) expertisecentrum voor diagnose en behandeling van B12 (en Folaat) deficiëntie en kan inmiddels bogen op een grote ervaring in de behandeling van 2600 patiënten, onder wie 500 kinderen.

B12 Institute Research Foundation

Eind 2019 nam Plattel het initiatief tot de oprichting van de B12 Institute Research Foundation, waarmee het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van B12 deficiëntie kan worden geïntensiveerd, met als belangrijkste doel: het ontwikkelen van adequate richtlijnen en een ‘patient centered treatment’.

Optimalisering patiëntenzorg

Plattels nevendoel is het optimaliseren van de patiëntenzorg: langer de tijd nemen voor patiënten, een goede monitoring en follow-up verzorgen, en de mens zien als een geheel. Op die manier werkt het team van het B12 Institute aan een versnelling van het herstelproces en de patient zo snel mogelijk weer behoorlijk kan functioneren en deel kan nemen aan het arbeidsproces.