Nieuwsgierig en verbindend

Netwerker

Op zoek naar een betere diagnostiek en behandeling van B12 deficiëntie bouwt Clara Plattel sinds 2013 aan een (inter)nationaal netwerk van gespecialiseerde artsen, klinisch chemici en voedingswetenschappers met jarenlange ervaring in universitair onderzoek op hetzelfdevakgebied. Op internationale wetenschappelijke conferenties, met onderwerpen als ‘1C metabolisme’ en ‘Methylation & transsulferation pathway’, breidt ze haar netwerk uit, wat inmiddels leidt tot samenwerkingen en kennisuitwisseling op internationaal niveau.

B12 Institute

Om onderzoekresultaten uit de klinische chemie en klinische praktijkervaring te integreren, richtte ze eind 2016 het B12 Institute op. Dit instituut positioneert zich als een (internationaal) expertisecentrum voor diagnose en behandeling van B12 (en Folaat) deficiëntie en kan inmiddels bogen op een grote ervaring in de behandeling van 1700 patiënten, onder wie 400 kinderen.

B12 Institute Research Foundation

Eind 2019 nam Plattel het initiatief tot de oprichting van de B12 Institute Research Foundation, waarmee het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van B12 deficiëntie kan worden geïntensiveerd, met als belangrijkste doel: het ontwikkelen van adequate richtlijnen en een ‘patient centered treatment’.

Optimalisering patiëntenzorg

Plattels nevendoel is het optimaliseren van de patiëntenzorg: langer de tijd nemen voor patiënten, een goede monitoring en follow-up verzorgen, en de mens zien als een geheel. Op die manier werkt het team van het B12 Institute aan een versnelling van het herstelproces en de patient zo snel mogelijk weer behoorlijk kan functioneren en deel kan nemen aan het arbeidsproces.


X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands