C. Plattèl Als oprichter van de B12 Research Group doet zij jarenlang (literatuur)-onderzoek naar de gevolgen van B12 deficiëntie. Daarbij constateert zij dat bij een gebrek aan consensus en kennis de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie een struikelblok vormt voor patiënten waarvan er velen tussen wal en schip dreigen te vallen. Vanuit deze positie heeft zij een (inter-)nationaal netwerk opgebouwd van artsen, klinisch chemici, nutritionists die allen vele jaren ervaring hebben in het doen van onderzoek naar de gevolgen en de oorzaak van B12 deficiëntie. Zij zijn allen expert op dit gebied. Deze contacten en samenwerkingsverbanden zet zij nu in bij het door haar en Mark Reitsma opgerichte B12 institute waar de B12 Research Group nu een onderdeel van is. Het B12 Institute positioneert zich als een expertisecentrum voor diagnose en behandeling van B12 en folaat deficiëntie. De B12 Research Group, als onderdeel van het B12 Institute, wil zich verder ontwikkelen met het voor de patiënten klinisch relevant onderzoek doen waaronder het vaststellen van adequate biomarkers om de diagnose en dus de behandeling te bespoedigen. Er liggen nog genoeg uitdagingen binnen dit boeiende en moeilijke onderzoeksveld.