‘Team B12 Institute: naast het behandelen van de aandoening vinden wij dat research moet worden ingezet vanwege de meerwaarde die het oplevert voor patiënten en dus de maatschappij. Daarom vinden we het zinvol dat naast ook relevante patiëntenverenigingen (de direct betrokkenen) meebeslissen over de onderzoeksagenda.’

Hoofddoel van de B12 Research Group:

 • Optimaliseren van de diagnostiek en de behandeling van B12 en folaat deficientie

Door:

 • Onderzoek doen met de hoogst mogelijke klinische relevantie
 • Samenwerken en uitwisseling met onderzoekers op (intern-)nationaal niveau
 • Uitwisselen van data en klinische praktijkvoorbeelden
 • Toepassen van het meest beschikbare bewijs
 • Geven van voorlichting
 • Relevante patiëntenverenigingen mee laten denken en input laten geven m.b.t. de onderzoeksagenda
 • Deficiënties in de context van het hele metabolisme zien (incl. co-factoren en micronutrienten)
 • Deficiënties in de context van omgevingsfactoren en dus de hele mens zien

Zo:

 • Scheiden we zin van onzin
 • Proberen we over- en onderdiagnostiek te voorkomen
 • Proberen we over- en onderbehandeling te vermijden
 • Dienen onze onderzoeken en publicaties het verspreiden van informatie, niet onze economische afhankelijkheid