Algemeen directeur en onderzoeker Mw. Plattel van het het B12 Institute, Rotterdam:

‘Er is al zeer veel gepubliceerd op het gebied van B12- en folaat-deficiëntie. Verder onderzoek is noodzakelijk voor het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling B12-deficiëntie, en om de “Black Holes” (Prof. Ebba Nexø, tijdens de opening van de Homocysteïne Conferentie in Aarhus, Denemarken, 2017) in kaart te brengen. 
Het is om dié reden dat wij niet wachten op financiële ondersteuning voor onderzoek, maar zetten het zelf al in gang in onze vrije uren. Dat was ook een van de uitgangspunten voor mij en mijn team om dit behandelcentrum te starten: diagnostiek en behandeling toepassen met behulp van de laatste gepubliceerde wetenschappelijke inzichten, naast het verrichten van eigen onderzoek. 
Om die redenen investeer ik persoonlijk al jaren in een gedegen netwerk van internationale universitaire toponderzoekers die zich bezighouden met het B12- en folaat-metabolisme. Hun kennis is onontbeerlijk en van groot belang voor de diagnostiek en behandeling in onze praktijk zodat we via up-to-date kennis optimale zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Daarnaast is omgekeerd onze klinische kennis en ervaring, onder andere opgedaan in het B12 Institute, voor deze onderzoekers van groot belang. Tijdens de FASEB Conferentie (Folic Acid, Vitamin B12, and One-Carbon Metabolism. Nova ScotiaCanada, 27 juli-4 aug 2018) presenteerden wij onze eerste onderzoeksresultaten van een onderzoek onder vrouwen met een B12 deficiëntie. Er was sprake van een vruchtbare uitwisseling. Het onderzoek loopt nog steeds. ‘

Al onze bevindingen en informatie delen we graag tijdens presentaties in ziekenhuizen en HAP’s.

Hoofddoel van de B12 Institute afd. Research:

 • Optimaliseren van de diagnostiek en de behandeling van B12 en folaat deficientie

Door:

 • Onderzoek doen met de hoogst mogelijke klinische relevantie
 • Samenwerken en uitwisseling met onderzoekers op (intern-)nationaal niveau
 • Uitwisselen van data en klinische praktijkvoorbeelden
 • Toepassen van het meest beschikbare bewijs
 • Geven van voorlichting
 • Relevante patiëntenverenigingen mee laten denken en input laten geven m.b.t. de onderzoeksagenda
 • Deficiënties in de context van het hele metabolisme zien (incl. co-factoren en micronutrienten)
 • Deficiënties in de context van omgevingsfactoren en dus de hele mens zien

Zo:

 • Scheiden we zin van onzin
 • Proberen we over- en onderdiagnostiek te voorkomen
 • Proberen we over- en onderbehandeling te vermijden
 • Dienen onze onderzoeken en publicaties het verspreiden van informatie, niet onze economische afhankelijkheid