Algemeen directeur Mw. Plattel van het het B12 Institute, Rotterdam:

‘Er is al zeer veel gepubliceerd over B12- en folaat deficiëntie. Verder onderzoek is noodzakelijk voor het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling B12 deficiëntie, en om de “Black Holes” (zoals Prof. Ebba Nexø ze noemde, tijdens de opening van de Homocysteïne Conferentie in Aarhus, Denemarken, 2017) in kaart te brengen. 
Om die reden wachten wij niet op financiële ondersteuning voor onderzoek, maar zetten wij dat in onze vrije uren zelf al in gang. Dat was ook een van de uitgangspunten voor mij en mijn team om dit behandelcentrum te starten: diagnostiek en behandeling toepassen met behulp van de laatste gepubliceerde wetenschappelijke inzichten, naast het verrichten van eigen onderzoek. 
Om die redenen investeer ik persoonlijk al jaren in een gedegen netwerk van internationale universitaire toponderzoekers die zich bezighouden met het B12 en folaat metabolisme. Hun kennis is onontbeerlijk en van groot belang voor de diagnostiek en behandeling in onze praktijk, zodat we via up-to-date kennis optimale zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Omgekeerd is onze klinische kennis en ervaring, zoals opgedaan in het B12 Institute, voor onderzoekers van over de hele wereld van groot belang. Tijdens de FASEB Conferentie (Folic Acid, Vitamin B12, and One-Carbon Metabolism, Nova ScotiaCanada, 2018) presenteerden wij onze eerste onderzoeksresultaten over vrouwen met B12 deficiëntie. Er was sprake van een vruchtbare uitwisseling. Het onderzoek loopt nog steeds.’

Onze bevindingen delen we graag tijdens presentaties in ziekenhuizen en HAPs.

Hoofddoel van de B12 Institute Research Foundation: het optimaliseren van de diagnostiek en de behandeling van B12 en folaat deficiëntie

Wij doen dat door:

 • het verrichten van onderzoek met de hoogst mogelijke klinische relevantie
 • het samenwerken met onderzoekers op (inter)nationaal niveau
 • het uitwisselen van data en klinische praktijkvoorbeelden
 • het toepassen van het meest beschikbare bewijs
 • het geven van voorlichting
 • het vragen om input van relevante patiëntenverenigingen m.b.t. de onderzoeksagenda
 • het zien van deficiënties in de context van het hele metabolisme (inclusief co-factoren en micronutrienten)
 • het zien van deficiënties in de context van omgevingsfactoren, dus: de hele mens zien

Daarmee proberen we:

 • zin van onzin te scheiden
 • over- en onderdiagnostiek te voorkomen
 • over- en onderbehandeling te vermijden

X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

 1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
 2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
 3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
 4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
 5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
 6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
 7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands