Dit project is een samenwerkingsproject tussen de TU-Delft en het B12 Institute die als supervisors optraden. Ook Kim Suijker van de B12 Institute Research Foundation was bij het project betrokken. De thesis is een Post-Master studie en gaat meer de diepte in, in de chemie. Het was de uitdaging voor Gabriela zich richten op de klinische chemie. Daarin is zij ruimschoots geslaagd. Het traject duurde twee jaar.

Afgelopen lente is het PD-Eng Project “Design of treatment protocol to improve the health of B12 deficient patients”, van Gabriela Hadiwinoto tot een goed einde gebracht. We hebben een jaar samenwerkt, bijna allemaal on-line door de COVID-19 crisis. De TU-Delft (o.a. Peter Daudey, supervisor) en Clara Plattel (supervisor) van het B12 Institute heeft haar thesis voorgedragen voor de “Announcement of the Johan Grievink PSE Award winner for an outstanding PDEng thesis in PSE”.  

Het project gaat verschillende hypotheses na op intra- en intercellulair niveau, en hoe we de gezondheid van patiënten nog meer kunnen verbeteren, bij aanvang en tijdens het hersteltraject wat altijd lang duurt. Het vaststaande onderzoeksprotocol van Medisch Ethische Commissies eist (uiteraard!) dat we eerst toestemming vragen om deze hypotheses te toetsen in klinisch verband middels vervolgonderzoek. Het is daarom ook volstrekt onethisch om op dit moment de uitkomsten te delen omdat we niet weten wat eventuele bijwerkingen kunnen zijn.

Geweldig dat Gabriela haar thesis is verkozen als beste van haar jaar van verschillende Technische Universiteiten. Een terechte winnares mede door haar excellente communicatie skills en de eventuele impact die de uitkomsten van dit onderzoek kan hebben op het herstel bij patiënten.

We hopen de voorlopige uitkomsten te kunnen toetsen in de toekomst via de B12 institute Research Foundation en zo de gezondheid van patiënten met een B12 deficiëntie weer een stukje beter en dragelijker te maken! We hopen op uw steun via https://b12-institute-researchfoundation.nl

Het B12 Institute en de B12 institute Research Foundation werken samen met verschillende Universiteiten waaronder het Erasmus MC afd Klinische chemie en de TU-Delft.