Tijd voor de volgende stap

Het B12 Institute investeert sinds haar oprichting in onderzoek en voorlichting. Daarnaast investeert zij in samenwerkingen met wetenschappers uit de hele wereld. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten: die naar verdere professionalisering en uitbreiding van het onderzoek.

Middelen voor onderzoek  & voorlichting broodnodig

Ondanks de toegenomen belangstelling voor de oorzaken, symptomen en behandeling van B12 deficiëntie in Nederland, bestaat er nog altijd een hiaat in klinisch onderzoek en informatievoorziening. Patiënten zouden zeer gebaat zijn bij de uitbreiding en verdieping van het onderzoek.

Enkele van de vele onderzoek aandachtspunten

  • Discrepantie protocollen en standpunten versus wat patiënten over de hele wereld ons vertellen t.a.v. diagnose en behandeling B12 deficiëntie.
  • Wat zijn adequate B12 normaalwaarden voor volwassenen, kinderen en zwangere vrouwen?
  • Wat is de beste behandeling bij B12 deficiëntie?

Voorlichting

Er zal veel gewonnen zijn bij een adequate informatievoorziening. We merken een enorm verschil in aandacht als we een presentatie hebben gegeven met goede info en uitleg over onze manier van werken.

Home