Nascholingsbijeenkomst UWV verzekeringsgeneeskundigen en vertrouwensartsen 19 april 2018

Het UWV is een instantie waar veel van onze patiënten mee te maken hebben. Dat komt vaak doordat de diagnose van een B12 deficiëntie zo laat wordt gesteld, dat de gediagnosticeerde niet meer in staat is om haar of zijn werk op de vertrouwde manier uit te voeren. Op zo’n moment is de weg van herstel vaak lang. Vanwege de onbekendheid met de ziekte en het verloop van het herstel, wordt de druk op de patiënt opgevoerd om snel weer aan het werk te gaan. Het herstel kan een wisselend verloop hebben. Regelmatig kunnen er terugvallen zijn. Stress is hierbij vaak een negatieve factor.

Het B12 Institute was dan ook verheugd toen zij na interventie van een patiëntenvereniging een uitnodiging kreeg van Rob Mohanlal, landelijk adviseur va/CEC Districten SMZ Den Haag/Leiden en Alkmaar/Haarlem, om als landelijk expertisecentrum een nascholingsbijeenkomst te verzorgen voor verzekeringsgeneeskundigen van Kring Haaglanden/Rijnstreek en vertrouwensartsen van o.a. Veilig Thuis.

Thema: B12- en folaat deficiëntie: Van celbiologische kennis naar de medische praktijk

Tweeënveertig artsen bezochten op 19 april 2018 de bijeenkomst en waren zeer belangstellend. Er werden goede en kritische vragen gesteld. Het verhaal van een patiënte-ervaringsdeskundige maakte veel indruk. Haar jarenlang knokken voor de goede diagnose werd helder in kaart gebracht. Daarnaast werden de totale zorgkosten inzichtelijk gemaakt die deze vrouw had gemaakt vóórdat de diagnose werd gesteld. Haar zorgtraject had meer dan een ton gekost (medisch specialistische zorg, huisartsenbezoek, fysiotherapie, speciale therapieën en medicijnen). Deze gang van zaken is helaas gangbaar als gedurende een aantal jaren het klachtenbeeld niet wordt herkend en men van specialist naar specialist gaat voordat de goede diagnose wordt gesteld.

Naast de uitleg over de werking van B12, het absorptiemechanisme en klachtenbeeld (door ondergetekende), maakten de uitleg over de celbiologie en de casuïstiek van onze huisarts indruk. Zij vertelde over zwaar vermoeide en uitgeputte moeders die amper voor hun kinderen kunnen zorgen. Over vrouwen die, lopend op het zebrapad terwijl er een auto aankomt, denken: ‘ik kan niet sneller lopen en het kan mij ook niets meer schelen’. Deze laatste voorbeelden kwamen de vertrouwensartsen van Veilig Thuis bekend voor. Door de eerdere uitleg viel een en ander op zijn plek. Na de bijeenkomst benaderden zij kinderarts J. Versteeg van het B12 Institute met dringende vragen.

Het is de bedoeling dat verschillende regio’s worden bezocht zodat uiteindelijk alle verzekerings- en vertrouwensartsen zijn bereikt en ingelicht. Wordt vervolgd.

Clara Plattel

X

Beleid B12 Institute naar aanleiding aangescherpte COVID-19 maatregelen

  1. Uw reis naar het B12 institute is noodzakelijke zorg, uw afspraak kan gewoon gecontinueerd worden.
  2. Zeg uw afspraak af, of laat omzetten naar telefonische / beeldbel intake -herhaalconsult als u klachten heeft!
  3. MONDKAPJES zijn bij ons verplicht. Doe deze al op voordat u het pand binnen gaat en de lift instapt.
  4. Houd alstublieft 1,5 afstand bij andere patiënten dan wel onze assistenten en de arts.
  5. Bij de arts kunt u het mondkapje veilig afzetten, tussen u en de arts zit 1,5 mtr ruimte en plexiglas te bescherming van de arts en uzelf.
  6. Als het noodzakelijk is dat u lichamelijk wordt onderzocht, zal de arts zich inpakken middels mondmasker en kap, handschoenen etc. Er wordt dan van u gevraagd tijdens het lichamelijke onderzoek veilig uw mondmasker op te zetten.
  7. Na elk consult worden de tafels in de dokterskamer schoongemaakt.

Dit beleid is al maanden bij ons van kracht en is wellicht strenger dan in andere ziekenhuizen, zeker wat betreft het gebruik van mondkapjes.

Hoewel geen heilige graal, het bewijs van de werking van mondkapjes is allang aangetoond. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mondkapjes-plicht, naast de 1,5 meter regel, niet méér wordt ingezet en gebruikt om de verspreiding van het virus te verminderen, zeker op plekken waar het druk is.

Ook is er al maanden duidelijk bewijs dat er besmettingen plaatsvinden VOORDAT de patient klachten heeft. Hierbij helpen mondkapjes naast de 1,5 meter maatregel.

Mondkapjes werken wel degelijk

Bewijs pre-symptomatische besmettingsoverdracht

Uitleg in Nederlands