landelijk expertisecentrum voor diagnose en behandeling vitamine B12 en folaat deficiëntie

Research Institute of One Carbon Metabolism, homocysteine and B vitamins, relevant co-factors and micronutrients

'Expertisecentrum in Rotterdam is broodnodig'

'Het is noodzaak dat het B12 Institute er komt. Doordat er onduidelijkheid bestaat over de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie, lopen er nog teveel mensen rond die niet worden behandeld.'

Jacqueline Postma, initiatiefnemer Facebook Group:: - B12 tekort, de vergeten ziekte