landelijk expertisecentrum voor diagnose en behandeling vitamine B12 en folaat deficiëntie

De brug tussen de klinische chemie wetenschap en de klinische praktijk

Missie B12 Institute

Het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 en folaat deficiëntie bij patiënten die door onder-diagnostiek...

Lees verder

Contact

Telefoon (voor nieuwe patiënten mét een verwijzing) We zijn voor nieuwe patiënten telefonisch bereikbaar op nummer: 010-737067...

Lees verder

'Expertisecentrum in Rotterdam is broodnodig'

'Het is noodzaak dat het B12 Institute er komt. Doordat er onduidelijkheid bestaat over de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie, lopen er nog teveel mensen rond die niet worden behandeld.'

 Forumbeheer Facebook Group
Forumbeheer Facebook Group - B12 tekort, de vergeten ziekte

'Al 3 jaar is het B 12 instituut een haven van vertrouwen in de verwarrende wereld van vitamine B12 tekort'.

Jolande, vice-voorzitter
Jolande, vice-voorzitter - Stichting B12 tekort
In samenwerking met het Zilveren Kruis, interne afdeling medisch specialistische zorg en klantencontact balie, is er een communicatie campagne in gang gezet om de naamsverwarring en de daarmee gepaard gaande verwarring over de polis-afhankelijke vergoedingen, uit de wereld te helpen zodat patiënten bij de klantenservice de juiste informatie voorgeschoteld krijgen: Alle zorgverzekeraars vergoeden polis afhankelijk de facturen van het B12 Institute, dus ook het Zilveren Kruis.lees verder...
+