landelijk expertisecentrum voor diagnose en behandeling vitamine B12 en folaat deficiëntie

van celbiologische kennis naar de medische praktijk

'Expertisecentrum in Rotterdam is broodnodig'

'Het is noodzaak dat het B12 Institute er komt. Doordat er onduidelijkheid bestaat over de diagnose en behandeling van B12 deficiëntie, lopen er nog teveel mensen rond die niet worden behandeld.'

Forumbeheer Facebook Group - B12 tekort, de vergeten ziekte

Henk: 'Jarenlange ervaring met duizenden patiënten met B12 tekort, heeft mij doen beseffen dat een B12-behandel- en onderzoeksinstituut meer dan gewenst is. Het zal een win-win situatie opleveren: minder ziekte en werkverzuim aan de ene kant en aan de andere kant een enorme besparing op onnodige zorgkosten'.